Odsávače

Digestor zohráva významnú úlohu v celkovej bezpečnosti laboratória.
Aktívne ochraňuje operátora pred vdychovaním toxických chemických látok a vďaka svojim filtračným vlastnostiam výrazne znižuje riziko požiaru a výbuchu.

Zariadenia Autoprotect od spoločnosti Kötterman

Aktívna ochrana laboratórneho personálu