Kovový nábytok s epoxidovou povrchovou úpravou

Kovový nábytok ponúka viaceré výhody:

  • Chemická odolnosť a mechanická stabilita
  • Ohňovzdornosť
  • V prípade požiaru nedochádza k emisii toxických výparov.

Spoločnosť Kötterman

Spoločnosť Köttermann berie bezpečnosť každého jednotlivca v laboratóriu veľmi vážne!