Bezpečnostné uskladnenie

Skrine na horľavé kvapaliny

Najdôležitejším cieľom bezpečnostných skladovacích skríň je v prípade ohňa na určitú dobu spoľahlivo chrániť horľaviny pred nebezpečným nárastom teploty (180 K). Ak teplota vystúpi nad 180 K, môže dôjsť k výbuchom, keďže väčšina horľavých chemikálií dosiahne pri tejto teplote bod samovznietenia. Bezpečnostné skladovacie skrine sú dôležité na to, aby: 

  • sa predišlo výbuchom, ktoré urýchľujú oheň
  • personál získal dostatočný čas na únik
  • sa získal dostatočný čas na protipožiarne a záchranné akcie

Iba skrine typu 90 (90-minútová ohňovzdornosť) v súlade s normou EN 14470-1 ponúkajú maximálnu bezpečnosť.

Skrine na kyseliny a zásady

Špeciálne skrine na bezpečné uskladnenie korozívnych nebezpečných materiálov, najmä kyselín a zásad. Nevhodné na uskladnenie horľavých kvapalín.

Skrine na chemikálie

Skrine na bezpečné a schválené uskladnenie chemikálií, toxických materiálov a iných látok, ktoré musia byť na pracoviskách uschované v uzamknutom priestore. Nevhodné na uskladnenie horľavých kvapalín.

Skrine na plynové fľaše

Maximálna bezpečnosť pri uskladnení, prijatí a odbere plynových fľaší v interiéri v súlade s normou EN 14470-2

  • Ohňovzdorné (90-minútové) skine na plynové fľaše typu G90
  • Ohňovzdorné (30-minútové) skine na plynové fľaše typu G30

Sortiment produktov