Demineralizácia a čistenie vody

Použitie vody s vysokou čistotou v analytickom laboratóriu môže výrazne skrátiť čas venovaný odstraňovaniu problémov spôsobených znečistením vzoriek a nástrojov.

V dnešnej dobe voda s vysokou čistotou predstavuje neoddeliteľnú súčasť programov kvality vo väčšine laboratórnych prostredí. Voda je v mnohých prípadoch jednou z hlavných reagencií, no jej význam sa často podceňuje! Na základe normy sú stanovené rôzne stupne laboratórnych vôd v závislosti od aplikácie, na ktorú sa voda používa.

Sortiment produktov