Sekundárne referenčné štandardy na plynovú chromatografiu

Široký sortiment 24 rozličných sekundárnych referenčných štandardov na GC na rôzne chromatografické a analytické aplikácie. Použitie sekundárnych a pracovných štandardov, ktoré sú zavedené podľa príslušných primárnych štandardov podľa FDA, USP a EP.

  • Profil čistoty a špecifickej nečistoty stanovený pomocou GC-MS (zaznamenané v analytickom certifikáte)
  • Analýza nad 99,9 % 
  • Cenovo efektívna alternatíva k primárnym štandardom liekopisu
  • Dostupné v 100 ml sklenenej fľaši
  • Údaje o sledovateľnosti konkrétnej aktuálnej šarže primárneho štandardu
 
  Popis Bal. Kat. č. Akciová cena Množstvo
  Acetón, štandard pre GC 100 ml 85653.180E  
  Acetonitril, štandard pre GC 100 ml 85654.180E  
  Butylacetát, štandard pre GC 100 ml 85655.180E  
  Cyklohexán, štandard pre GC 100 ml 85656.180E  
  1,2-dichlóretán, štandard pre GC 100 ml 85657.180E  
  Dichlórmetán (DCM), stabilizovaný štandard pre GC 100 ml 85658.180E  
  Diizopropyléter, stabilizovaný štandard pre GC 100 ml 85659.180E  
  N,N-dimetylacetamid, štandard pre GC 100 ml 85661.180E  
  N,N-dimetylformamid, štandard pre GC 100 ml 85662.180E  
  Dimetylsulfoxid (DMSO), štandard pre GC 100 ml 85663.180E  
  1,4-dioxán, stabilizovaný štandard pre GC 100 ml 85664.180E  
  Etanol, štandard pre GC 100 ml 85665.180E  
  Etylacetát štandard pre GC 100 ml 85666.180E  
  n-heptán, štandard pre GC 100 ml 85667.180E  
  n-hexán, štandard pre GC 100 ml 85668.180E  
  Izobutylmetylketón, štandard pre GC 100 ml 85673.180E  
  Metanol, štandard pre GC 100 ml 85670.180E  
  Metyletylketón (butanón), štandard pre GC 100 ml 85672.180E  
  1-propanol, štandard pre GC 100 ml 85675.180E  
  2-propanol, štandard pre GC 100 ml 85676.180E  
  tert-butyl metyléter, štandard pre GC 100 ml 85671.180E  
  2,2,4-trimetylpentán, štandard pre GC 100 ml 85674.180E  
  Tetrahydrofurán (THF), štandard pre GC 100 ml 85677.180E  
  Toluén, štandard pre GC 100 ml 85678.180E