Klinická chémia

Špecializované produkty, ktoré ponúkajú pohodlie a rýchlosť pri testovaní na drogy a alkohol, ako aj monitorovanie dávkovacích hadičiek a iných produktov na testovanie v zdravotných strediskách.

Sortiment produktov

Testovacie prúžky na určenie pH

Indikačné prúžky nesúce označenie CE na semikvantitatívne určovanie pH ľudského moču pri diagnostike in vitro...