Cytológia

Cytológia sa stala uznávanou pomôckou pri diagnostike zhubných nádorov v rôznych orgánoch, predovšetkým v dýchacej, močovej a ženskej pohlavnej sústave.

Informácie o podložných sklíčkach, krycích sklíčkach, mikroskopoch atď. nájdete v časti venovanej mikroskopii.

Sortiment produktov

Spekulum

Praktický jednorazový produkt na odoberanie vaginálnych výterov...