Hematológia

Spoločnosť VWR podporuje hematologické laboratóriá, ktoré zisťujú abnormality v krvi. Jednou zo základných úloh je zistiť prítomnosť anémie a diagnostikovať jej presný typ. Ďalšími dôležitými aspektmi bežnej hematológie sú vyšetrenie porúch zrážania krvi a riadenie liečby pri chorobách ako koronárna trombóza a leukémia.

Informácie o podložných sklíčkach, krycích sklíčkach, mikroskopoch atď. nájdete v časti venovanej mikroskopii.

Sortiment produktov

Cell Counters

Odstraňujú nutnosť výpočtov pri počítaní buniek!

Hematocytometre

Thoma, Neubauer, Bürker, Fuchs-Rosendahl alebo Malassez...

Farbenie

Počnúc suchými farbivami až po farbiace roztoky a súpravy na rýchle testovanie leukémie...

Skúmavkové rotátory a valce

Jemné a účinné miešanie vzoriek s použitím tohto sortimentu produktov od spoločnosti VWR...