Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Hematológia

VWR supports haematology laboratories detecting abnormalities of the blood. One of the primary functions is to detect anaemia and diagnose the exact type. Other important aspects of routine haematology are the investigation of coagulation defects and the control of treatment in such diseases as coronary thrombosis and leukaemia.

Spoločnosť VWR podporuje hematologické laboratóriá, ktoré zisťujú abnormality v krvi. Jednou zo základných úloh je zistiť prítomnosť anémie a diagnostikovať jej presný typ. Ďalšími dôležitými aspektmi bežnej hematológie sú vyšetrenie porúch zrážania krvi a riadenie liečby pri chorobách ako koronárna trombóza a leukémia.

Informácie o podložných sklíčkach, krycích sklíčkach, mikroskopoch atď. nájdete v časti venovanej mikroskopii.