Farbenie

Počnúc suchými farbivami až po farbiace roztoky a súpravy na rýchle testovanie leukémie vrátane všetkých potrebných zariadení. Informácie o podložných sklíčkach, krycích sklíčkach, mikroskopoch atď. nájdete v časti venovanej mikroskopii.

Sortiment produktov

Farbiace zariadenia

Zariadenie Mirastainer II je ideálnym pomocníkom na automatizované farbenie...

Pufrové roztoky

Na prípravu krvných náterov...