Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Histológia

VWR can provide you with reagents and apparatus to prepare, preserve and process tissues, cut and stain sections. There are many different techniques for the preparation of tissues and many methods of examination. Most involve the preparation of sections that are examined by various types of microscopy, but no single method of examination and certainly no single staining technique, will display all the cells of the tissue equally well. It is possible to demonstrate morphology by dye staining, functional characteristics by histochemical, immunological or molecular methods and ultra structure by electron microscopy, all from the same specimen. A feature of stained sections and tissue embedded in paraffin blocks is their permanence and most histology laboratories will preserve blocks and slide preparations for long periods of time.

Histológia

Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť reagencie a nástroje na prípravu, uchovávanie a spracovanie tkanív, rezov a zafarbených častí.

Existuje mnoho rôznych techník prípravy tkanív a mnoho metód vyšetrenia. Väčšina zahŕňa prípravu rezov, ktoré sa skúmajú rôznymi typmi mikroskopie, neexistuje však jedna metóda vyšetrenia a rozhodne ani jedna technika farbenia, pomocou ktorých by sa dali zobraziť všetky bunky tkaniva v rovnakej kvalite. Morfológiu možno zobraziť pomocou farbenia, funkčné vlastnosti histochemickými, imunologickými alebo molekulárnymi metódami a ultraštruktúru pomocou elektrónovej mikroskopie, to všetko na tej istej vzorke. Vlastnosťou zafarbených rezov a tkanív zaliatych v parafínových blokoch je ich trvanlivosť, pričom väčšina histologických laboratórií dlho uchováva blokové a sklíčkové preparáty.

Informácie o podložných sklíčkach, krycích sklíčkach, mikroskopoch atď. nájdete v časti venovanej mikroskopii.