Histológia

Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť reagencie a nástroje na prípravu, uchovávanie a spracovanie tkanív, rezov a zafarbených častí.

Existuje mnoho rôznych techník prípravy tkanív a mnoho metód vyšetrenia. Väčšina zahŕňa prípravu rezov, ktoré sa skúmajú rôznymi typmi mikroskopie, neexistuje však jedna metóda vyšetrenia a rozhodne ani jedna technika farbenia, pomocou ktorých by sa dali zobraziť všetky bunky tkaniva v rovnakej kvalite. Morfológiu možno zobraziť pomocou farbenia, funkčné vlastnosti histochemickými, imunologickými alebo molekulárnymi metódami a ultraštruktúru pomocou elektrónovej mikroskopie, to všetko na tej istej vzorke. Vlastnosťou zafarbených rezov a tkanív zaliatych v parafínových blokoch je ich trvanlivosť, pričom väčšina histologických laboratórií dlho uchováva blokové a sklíčkové preparáty.

Informácie o podložných sklíčkach, krycích sklíčkach, mikroskopoch atď. nájdete v časti venovanej mikroskopii.

Nástroje a pomôcky na rezanie

Výber z nášho širokého sortimentu nástrojov na rezanie...

Zariadenie a spotrebný materiál na spracovanie tkaniva

Špecializované zariadenie pre všetky aspekty prípravného pracovného postupu počnúc vzorkami až po hotové sklíčka na skúmanie...

Farbenie

Jednotlivé zložky bunky majú často rozdielne refrakčné indexy, čo možno využiť na čiastočnú identifikáciu pomocou rôznych foriem mikroskopie...