Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Mikrobiológia

VWR offers an extremely comprehensive range for microbiologists from specimen collection to media to incubation, isolation and identification. In fact we have a specialist site just for microbiologists -click here to move to that site. This section includes the highlights of our  clinical microbiology ranges .

Mikrobiológia

Spoločnosť VWR ponúka mimoriadne rozsiahly sortiment produktov pre mikrobiológov počnúc odberom vzoriek a médiami až po inkubáciu, izoláciu a identifikáciu. Máme dokonca špecializovanú stránku len pre mikrobiológov – prejdete na ňu kliknutím na odkaz nižšie. Táto časť obsahuje to najlepšie z nášho sortimentu klinických mikrobiologických produktov.

OTVORIŤ MIKROSTRÁNKU MIKROBIOLÓGIA