Mikrobiológia

Spoločnosť VWR ponúka mimoriadne rozsiahly sortiment produktov pre mikrobiológov počnúc odberom vzoriek a médiami až po inkubáciu, izoláciu a identifikáciu. Máme dokonca špecializovanú stránku len pre mikrobiológov – prejdete na ňu kliknutím na odkaz nižšie. Táto časť obsahuje to najlepšie z nášho sortimentu klinických mikrobiologických produktov.

OTVORIŤ MIKROSTRÁNKU MIKROBIOLÓGIA

Sortiment produktov

Imunochromatografické testy Duopath®

Imunochromatografické testy sú rýchle testy ideálne na zisťovanie patogénov a toxínov...

Močový test

Testovací systém na detekciu antibakteriálnych látok (inhibítorov) v moči...

Parazitologické vyšetrenie stolice

Systém ParasiTrap® slúži na prenos a testovanie pri parazitologických vyšetreniach stolice v humánnej a veterinárnej medicíne...

Ponorné sklíčka na analýzu moču

Jednoduchý postup: ponorte, inkubujte a interpretujte...