Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Mikroskopia

Microscopy is a discipline used by many of the pathology disiplines. VWR has an impressive competence in this area offering the full range of products from the most basic of microscopes to cutting edge optical technology, microscope slides, cover slips and associted handling products to the full range of slide storage and image recording equipment.

Mikroskopia

Mikroskopia je disciplína využívaná ako jedna z mnohých patologických disciplín. Spoločnosť VWR s pôsobivými znalosťami v tejto oblasti ponúka kompletný sortiment produktov od najzákladnejších mikroskopov až po najmodernejšiu optickú technológiu. K dispozícii sú aj podložné sklíčka, krycie sklíčka a súvisiace produkty na manipuláciu, ako aj kompletný sortiment zariadenia na skladovanie sklíčok a záznam obrazu.