Vybrané zariadenia

Niektoré z kľúčových produktov, ktoré by nemali chýbať v prostredí klinického laboratória.

Sortiment produktov

Chloridometer: Coulometrické titrátory

Klinické meranie chloridových iónov je kľúčové z hľadiska monitorovania elektrolytickej rovnováhy u pacientov...

Indikátory teploty

Monitorovanie kritických hodnôt teploty počas prepravy alebo skladovania...

Inkubátory CO2

Spoločnosť VWR ponúka kompaktné inkubátory CO2 mimoriadne vhodné na použitie pri kultivácii buniek a tkanív pri oplodnení in vitro (IVF)...

Registračné záznamníky

Papierové registračné záznamníky od 1 do 7 dní, jednorazové registračné záznamníky pre 10 a 40 dní...

Termočlánky a infračervené teplomery

Široký výber pre riadenie teploty v nemocničných kuchyniach, klinických laboratóriách, nemocničných miestnostiach...

Odstredivky

Ponúkame mikroodstredivky a stolové odstredivky s chladením a s teplotou okolia od všetkých významných dodávateľov...

Skladovanie v chlade

Chladničky a mrazničky všetkých typov, teplôt a kapacít s príslušným spotrebným materiálom...

Váženie

Všetko, čo potrebujete na váženie! Nástroje, spotrebný materiál, záznamníky a špachtle!