Odber vzoriek

Integrita odberu, skladovania a prepravy vzoriek zaistí správne, včasné a možno aj život zachraňujúce výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Informácie o špecializovanom odbere vzoriek v cytológii, hematológii atď. nájdete v príslušných častiach.

Sortiment produktov

Krvné skúmavky

Sklenené a plastové skúmavky vrátane skúmaviek na hemolýzu...

Nádoby na vzorky na všeobecné účely

K dispozícii sú všetky tvary a veľkosti!

Odber moču

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment produktov určených na odber moču...

Parazitologické vyšetrenie stolice

Systém ParasiTrap® slúži na prenos a testovanie pri parazitologických vyšetreniach stolice v humánnej a veterinárnej medicíne...

Tampóny

Široký výber tampónov pre všetky mikrobiologické aplikácie...

Vrecká na vzorky

Vrecká s jednoduchým uzatváraním na bezpečné zaistenie vzoriek...

Odber krvi

Počnúc krvnými lancetami, striekačkami z plastu alebo skla, kapilárami alebo pipetami na riedenie krvi...