Preprava vzoriek

Lekárske a diagnostické výskumné materiály sa musia zasielať do rôznych oddelení a laboratórií. Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment možností balenia na zasielanie vzoriek v súlade s najnovšími právnymi predpismi vrátane prepravy s kontrolovanou teplotou.

Sortiment produktov

Dátové záznamníky

Záznamník iMiniPlus PDF je ideálnym nástrojom na monitorovanie tepelne citlivých zásielok...

Indikátory teploty

Jednoduché monitorovanie teploty s priamo elektronicky zobrazovanými výsledkami, ktoré udávajú čas a trvanie prekročenia limitu...

Chladiace prvky

Balenia ľadu, balenia gélov a chladiace vrecká – možnosti pre vaše vzorky...

Nádoby na prepravu vzoriek

Izolované boxy užitočné pri väčšine materiálov citlivých na teplotu...