Nová kompletná príručka na aplikácie ACE® LC a LC-MS

Žiadajte svoj BEZPLATNÝ výtlačok ešte dnes!

Spája viac ako 340 najnovších aplikácií LC a LC-MS so širokej škály odborov

Táto príručka obsahuje > 1600 analytov od vitamínov, steroidov, katecholamínov a metanefrínov po organické kyseliny, aminokyseliny a cukry.

  • Klinické, forenzné a bioanalytické aplikácie
  • Environmentálne aplikácie
  • Aplikácie a potravinárstva
  • Farmaceutické aplikácie
  • Aplikácie LC-MS a oveľa viac...