Ochrana očí a tváre

Spoločnosť VWR ponúka bezpečnostné produkty, ktoré vy a vaši pracovníci potrebujete na zachovanie požadovanej úrovne bezpečnosti pri práci, počnúc jednoduchou ochranou zraku až po tvárové štíty, ktoré zakrývajú celú tvár.

Tento typ osobných ochranných prostriedkov je určený na ochranu očí pred kontaktom s niečím, čo nazývame škodlivým alebo nebezpečným faktorom.

Príkladmi týchto faktorov sú:

  • Náraz (napríklad fragmenty alebo tuhé telesá)
  • Optické žiarenie (napríklad žiarenie generované procesom zvárania, odlesk slnečného žiarenia, laserové žiarenie), žiarenie UV v práci a súvisiaci zdravotný aspekt
  • Prach a plyny (napríklad uhoľný prach, výpary zo zvárania alebo aerosóly škodlivých chemických látok)
  • Kvapky a prúd kvapalín (napríklad rozstreknutie počas nalievania kvapalín)
  • Žeravé kovy a horúce tuhé telesá (napríklad kúsky žeravých kovov, ktoré sa vyskytujú pri metalurgických procesoch)
  • Elektrický oblúk (vznikajúci napríklad počas práce s vysokým napätím)
Spoločnosť VWR ponúka komplexný sortiment príslušenstva počnúc riešeniami na skladovanie až po náhradné diely. Znamená to, že vaša investícia do našich produktov na ochranu tváre bude pretrvávať tak dlho, ako ju budete potrebovať.

Sortiment produktov