Ochrana pred pádom

Pády sú častou príčinou zranení a následných úhrad škôd postihnutým pracovníkom. Ak máte zamestnancov, ktorí pracujú vo výškach približne dva metre a viac, títo pracovníci musia byť vybavení bezpečnostnými zariadeniami na zabránenie pádom, ktoré slúžia ako pomôcka na zachytenie pádu a na elimináciu následkov pádu. Použitím vhodných osobných ochranných prostriedkov a absolvovaním príslušného školenia môžu vaši zamestnanci aktívne zabrániť pádom a obmedziť výskyt zranení spôsobených pádmi.

Na našej webovej lokalite nájdete široký sortiment produktov na zabránenie pádom a osobných ochranných prostriedkov, akými sú napríklad kotviace body, závesné laná, mechanizmy na zachytenie pádu, karabíny a popruhy na ochranu pred pádom.

Sortiment produktov