Produkty prvej pomoci

K nehodám môže dochádzať kdekoľvek a kedykoľvek. To je dôvod, pre ktorý musia mať všetky strediská a pracoviská prístup ku kvalitným prostriedkom prvej pomoci.

Spoločnosť VWR ponúka všetky osobné ochranné prostriedky, ktoré vaša spoločnosť potrebuje na dosiahnutie úplnej zhody s nariadeniami týkajúcimi sa osobných ochranných prostriedkov (OOP) a ktoré zahŕňajú kompletný zoznam prostriedkov prvej pomoci. Počnúc jednoduchými súpravami prvej pomoci až po väčšie celky pre zásadné núdzové situácie – ponúkame všetko bezpečnostné a ochranné vybavenie, ktoré potrebujete v prípade nehôd, zranení a starostlivosti o rany na pracovisku.

Sortiment produktov