Ochrana sluchu

V mnohých priemyselných podnikoch je ochrana sluchu základným parametrom na zaistenie bezpečného pracovného prostredia zamestnancov. Ako súčasť nášho záväzku ponúkať špičkové osobné ochranné prostriedky a bezpečnostné riešenia pre našich zákazníkov ponúka spoločnosť VWR bezpečné a účinné pomôcky na ochranu sluchu.

Počnúc zátkami do uší až po priemyselné ochranné slúchadlá a systémy inteligentnej ochrany sluchu sú naše produkty vytvorené tak, aby ich bolo možné používať v rámci širokej škály aplikácií.

Využitím ponuky spoločnosti VWR môžete ochranu sluchu sprístupniť pre všetkých pracovníkov na zlepšenie a zachovanie bezpečnostných štandardov na pracovisku.

Ďalšie informácie o ochrane sluchu

Sortiment produktov