Ochrana dýchacích ciest

Ochrana dýchacích ciest predstavuje najvyšší stupeň v kategórii osobných ochranných prostriedkov. Vzduch, ktorý dýchame, musí byť čo najčistejší. Aj tie najmenšie častice prachu môžu spôsobiť vážne oškodenie zdravia. Pomyslite si len na nebezpečný azbest. Vážnym zdravotným rizikom sú okrem toho aj plyny a výpary v prostredí. Ak prijmete nedostatočné opatrenia, z krátkodobého hľadiska môže dôjsť k akútnej otrave a z dlhodobého hľadiska k rozvoju vážneho ochorenia. Prítomnosť nebezpečných látok vo vzduchu sa preto považuje za vysoko rizikovú. 

To je dôvod, pre ktorý sú produkty na ochranu dýchacích ciest od spoločnosti VWR klasifikované ako osobné ochranné prostriedky triedy 3, t. j. triedy do priestorov s najvyšším rizikom.

Sortiment produktov