Predstavujeme nezvyčajných podozrivých a ich úbohé obete!

Bella Brand je hrdá osobnosť, ktorá sa obáva, že akýkoľvek problém v očiach verejnosti by mohol zničiť jej povesť. Reklamácie produktov môžu byť pre spoločnosti veľkým problémom, čo má vplyv na ich značku, ako aj na hospodárske výsledky. Napriek tomu, že problémy, ktoré reklamácie produktov spôsobujú, sa môžu vyriešiť za cenu dlhého zdržania, značného úsilia a peňazí, ale strata dôvery zákazníkov v značku môže mať dlhotrvajúci a nemilosrdný dosah. Mikrobiálne testovanie kontroly kvality tu zohráva kľúčovú úlohu a mohlo by sa chápať ako posledná línia obrany medzi ošetreným problémom a úplným stiahnutím produktov z trhu.

Consuela Consumer – chce mať potešenie z produktov vysokej kvality, vhodných na daný účel a bez kontaminácie.

Pia Products – miluje, keď môže uspokojiť zákazníkov a podporiť značku. Najväčší strach má z opätovného spracovania alebo vyradenia, keď je inak všetko v poriadku! Efektívny testovací program mikrobiologickej kontroly kvality minimalizuje riziko falošne negatívnych aj pozitívnych výsledkov. Toto zabezpečí, čo je najdôležitejšie, že kontaminovaný produkt sa neuvedie na trh a že sa dokonale dobré šarže opätovne nespracujú ani nevyradia.

Laborantka Lori – testuje veľa vzoriek denne. Potrebuje mikrobiologické produkty, ktoré sa ľahko používajú, nespôsobia jej zranenie ani námahu a zlepšia jej pracovný postup!
Programy mikrobiologickej kontroly kvality by mali umožniť taborantom pracovať efektívne a pohodlne, a to najmä tam, kde vysoké objemy testov a opakované pohyby môžu spôsobiť zranenie.

Požiadať o vzorku zdarma Požiadať o demo zdarma

Čo nezvyčajní podozriví urobia týmto úbohým obetiam? Kliknutím sem to zistíte!