Reagencie na metodiku stanovenia obsahu vody podľa Karla Fischera

Pre analytických chemikov, ktorí potrebujú presné stanovenie obsahu vody – kedykoľvek


Tieto reagencie pokrývajú celú škálu volumetrických a coulometrických reagencií na stanovenie obsahu vody metódou podľa Karla Fischera.

  • Spoľahlivé: rýchle a stabilné koncové body zaručujú presné výsledky pri opakovaných meraniach
  • Bezpečné: nízka toxicita a bez pyridínu.
  • Konzistentné: porovnateľné s inými špičkovými značkami.
  • Pohodlné: dlhá skladovateľnosť výrobku.
  • Dostupné v sklenených fľašiach s objemom 1 l a 500 ml
 
  Popis Bal. Kat. č. Akciová cena Množstvo
  CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, používaný s metanolom 1 l 85450.290E  
  CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, používaný s metanolom 1 l 85451.290E  
  CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, používaný s metanolom 1 l 85452.290E  
  Solvent (pracovné médium), na použitie so všetkými prípravkami TitrANTs 1 l 85453.290E  
  Combi Solvent E (pracovné médium na báze etanolu) 1 l 85454.290E  
  Lipo solvent CM, nepolárna reagencia (pracovné médium), pre nepolárne látky, oleje a tuky 1 l 85455.290E  
  Lipo solvent HM, nepolárna reagencia (pracovné médium), pre nepolárne látky, oleje a tuky 1 l 85456.290E  
  Metanolový urýchľovač (pracovné médium), na urýchlenie jednozložkovej KF titrácie, používaný s prípravkom CombiNORM 1 l 85457.290E  
  Solvent (surové), pracovné médium, na titráciu v olejoch 1 l 85458.290E  
  Keto solvent, pracovné médium, na jednozložkové KF titrácie v aldehydoch a ketónoch 1 l 85459.290E  
  Solvent E, pracovné médium na báze etanolu 1 l 85460.290E  
  Solvent CM (pracovné médium), na titráciu v olejoch 1 l 85461.290E  
  Solvent OIL (pracovné médium), na titráciu v olejoch 1 l 85462.290E  
  CombiNORM 5K, na jednozložkové KF titrácie v prípade aldehydov a ketónov, 5 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent K 1 l 85463.290E  
  Solvent K (pracovné médium), na jednozložkové KF titrácie v prípade aldehydov a ketónov, používaný s prípravkom CombiNORM 5K 1 l 85464.290E  
  TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent 1 l 85465.290E  
  TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent 1 l 85466.290E  
  TitrANT 2E, na báze etanolu, 2 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent E 1 l 85467.290E  
  TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent 1 l 85468.290E  
  TitrANT 5E, na báze etanolu, 5 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent E 1 l 85469.290E  
  Coulometrická reagencia AG, na bunky s membránou a bez membrány 1 l 85470.290E  
  Coulometrická reagencia CG 1 l 85471.130E  
  Coulometrická reagencia A, na bunky s membránou 1 l 85472.260E  
  Coulometrická reagencia E, na báze etanolu, na bunky s membránou a bez membrány 1 l 85473.260E  
  Coulometrická reagencia AD, na bunky bez membrány 1 l 85474.260E  
  Coulometrická reagencia AG-H, na aplikácie uhľovodíkov s dlhým reťazcom, na bunky s membránou a bez membrány 1 l 85475.260E  
  Coulometrická reagencia A OVEN na použitie v peci, na bunky s membránou a bez membrány 1 l 85476.260E  
  Coulometrická reagencia OIL, na aplikácie s olejmi, na bunky s membránou 1 l 85477.260E  
  Coulometrická reagencia K, na aplikácie s ketónmi, na bunky s membránou 1 l 85478.260E  
  Coulometrická reagencia CG-K, na aplikácie s ketónmi 1 l 85479.130E