Lab Safety Solutions

Spoločnosť VWR poskytuje odborné poradenstvo pri výbere vhodných bezpečnostných produktov pre vaše laboratórium

Všetky úlohy v laboratóriu vyžadujú dodržiavanie požiadaviek na ochranu zdravia zamestnancov.

Na mieru šitý koncept bezpečnosti vzhľadom na podmienky pracovných priestorov a osobné potreby vrátane osobných ochranných prostriedkov a fluid manažmentu poskytuje najlepšiu ochranu personálu laboratória.        

Osobné ochranné prostriedky

Osobné ochranné prostriedky od hlavy až po päty – plášte, respirátory, rukavice, ochranná obuv, ochrana zraku, tváre a uší...

Prvá pomoc a urgentné činnosti v prípade núdzového stavu

Všetko, čo potrebujete v prípade malých nehôd, rozliatych alebo rozsypaných látok...

Ochrana pracovného prostredia

Spoločnosť VWR vám ponúka všetko, čo potrebujete na udržanie ČISTÉHO a BEZPEČNÉHO pracovného prostredia!