Microbiology

Keep them under control

Microorganisms – tiny yet powerful. Methods used to control their growth and transmission of infection never stop evolving. VWR offers a comprehensive range of products for sampling, inoculation, cultivation and microorganisms identification.

Liquid Handling

VWR offers a complete liquid handling solution...

Kultivačné médiá a doplnky

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment kultivačných médií a doplnkov...

Príprava médií

Všetko, čo potrebujete, vrátane spotrebného materiálu a zariadení na prípravu kultivačných médií podľa aktuálnych požiadaviek...

Odber vzoriek

Najlepšie výsledky získate vďaka špičkovému odberu vzoriek – vyberte si nástroj, ktorý potrebujete!

Príprava vzoriek

Mnohé postupy si vyžadujú prípravu vzoriek...

Inkubácia

Počnúc stolovými inkubátormi na ponorné sklíčka až po veľké CO2 inkubátory a anaeróbne miniatúrne systémy...

Mikrobiálna identifikácia

Rýchle testy zahŕňajúce testy PCR a testy PCR v reálnom čase, molekulárne biologické reagencie, spotrebný materiál a vybavenie

Hygiena

Spoločnosť VWR ponúka rôzne metódy. Monitorovanie vzduchu alebo ponorné sklíčka/kontaktné doštičky na monitorovanie povrchov, ako aj samostatné systémy na monitorovanie hygieny...

Laminárny tok

Úplný sortiment skriniek a krytov s laminárnym tokom...

Molekulárna mikrobiológia

Molekulárna mikrobiológia je odvetvím mikrobiológie, ktoré zahŕňa genomiku, proteomiku a bunkovú kultúru. Spoločnosť VWR ponúka komplexné riešenia pre tieto aplikačné postupy...

Aplikácie

Technické a aplikačné informácie pre nasledujúce odvetvia: potravinárstvo a nápoje, farmaceutiká, kozmetika, voda a odpadové vodné hospodárstvo...

Užitočné stránky

Some links to other parts of the VWR website that could be of interest to you!