Microbiology

Keep them under control

Microorganisms – tiny yet powerful. Methods used to control their growth and transmission of infection never stop evolving. VWR offers a comprehensive range of products for sampling, inoculation, cultivation and microorganisms identification.

Sterilising: From consumables to high end sterilisers

VWR can offer all you need for the sterilising process, from consumables and indicators to high end sterilisers for special applications!

Liquid Handling

VWR offers a complete liquid handling solution...

Kultivačné médiá a doplnky

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment kultivačných médií a doplnkov...

Príprava médií

Všetko, čo potrebujete, vrátane spotrebného materiálu a zariadení na prípravu kultivačných médií podľa aktuálnych požiadaviek...

Odber vzoriek

Najlepšie výsledky získate vďaka špičkovému odberu vzoriek – vyberte si nástroj, ktorý potrebujete!

Príprava vzoriek

Mnohé postupy si vyžadujú prípravu vzoriek...

Inkubácia

Počnúc stolovými inkubátormi na ponorné sklíčka až po veľké CO2 inkubátory a anaeróbne miniatúrne systémy...

Mikrobiálna identifikácia

Rýchle testy zahŕňajúce testy PCR a testy PCR v reálnom čase, molekulárne biologické reagencie, spotrebný materiál a vybavenie

Hygiena

Spoločnosť VWR ponúka rôzne metódy. Monitorovanie vzduchu alebo ponorné sklíčka/kontaktné doštičky na monitorovanie povrchov, ako aj samostatné systémy na monitorovanie hygieny...

Molekulárna mikrobiológia

Molekulárna mikrobiológia je odvetvím mikrobiológie, ktoré zahŕňa genomiku, proteomiku a bunkovú kultúru. Spoločnosť VWR ponúka komplexné riešenia pre tieto aplikačné postupy...

Search for your medium by microorganism:

Technické a aplikačné informácie pre nasledujúce odvetvia: potravinárstvo a nápoje, farmaceutiká, kozmetika, voda a odpadové vodné hospodárstvo...