Mapa

 

VWR International GmbH
Graumanngasse 7
A-1150 Vienna
Tel.: (02) 321 010 33
Fax: +43 1 97002-276
Email NEW: info.sk@vwr.com

Reprezentačná kancelária :

 

VWR International s.r.o.
Plynárenská 1, BBC1+, 9th floor, SK-821 09 Bratislava
Tel.: (02) 326 038 31 Email NEW: info.sk@vwr.com