Analýza a detekcia stopových podielov kovov

Pri analýze kovov sa dôkaz prvku v súčasnosti získava v rámci tých najmenších stôp v rozsahu ppm, ppb a ppt pomocou sofistikovaných prístrojov, ako sú prístroje na AAS, ICP-OES alebo v novšej dobe ICP-MS. 

Viac ako len vyhľadávanie – moderní laboratórni stopári môžu len zriedkavo analyzovať vzorku priamo bez vhodnej predprípravy. Vzorka sa musí najprv vhodne rozpustiť, mineralizovať alebo roztaviť. Tieto úlohy musia vykonávať všetky použité pomocné reagencie, avšak v konečnej analýze musia byť skutočne neviditeľné.

Štandardy a reagencie VWR Chemicals a J.T.Baker® sú špeciálne vyrobené tak, aby vám poskytli prázdne pozadie, aby ste mohli vyriešiť aj tie najzáhadnejšie prípady. 

  • Chemikálie na prípravu vzoriek na stopovú analýzu
  • Štandardy na kalibráciu 
  • Vybavenie na stopovú analýzu 
  • Súvisiace dokumenty na detekciu stopových podielov kovov 

Chemikálie na prípravu vzoriek

Kyseliny NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure

Kompletný sortiment kyselín s vysokou čistotou NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure s max. povolenými úrovňami kontaminantov v ppm a ppb, nevyhnutný v aplikáciách ultra-stopových analýz.

Kyseliny ARISTAR® na stopovú analýzu

Tento sortiment kyselín s vysokou čistotou je nevyhnutný pri príprave vzoriek na analýzu stopových podielov kovov s max. povolenými úrovňami kontaminantov v ppm a ppb

Tavidlá na XRF

Používajú sa na analýzu hornín, kovov, keramiky a cementu. Mineralizácia tavením je spoločným krokom prípravy vzoriek na XRF.

Stanovenie obsahu ortuti


Ortuť je jedným z najviac toxických a jedovatých ťažkých kovov v životnom prostredí. Jej stanovenie, ktoré sa zvyčajne vykonáva pomocou AAS, je bežné v rôznych odvetviach, ako je potravinársky a farmaceutický priemysel a odvetvie životného prostredia.

Kyseliny Analar® NORMAPUR®

Kyseliny VWR na množstvo anorganických a analytických aplikácií.

Zásady Analar® NORMAPUR®

Zásady VWR Chemicals na množstvo anorganických a analytických aplikácií. 

Soli Analar® NORMAPUR®

Soli VWR Chemicals na množstvo anorganických a analytických aplikácií. 

Štandardy na kalibráciu

Štandardy na AAS, 1000 mg/l

Kompletný sortiment 66 štandardov na AAS s konc. 1000 mg/l, dostupný v 100 ml a 500 ml baleniach, sledovateľný podľa NIST a dodávaný s analytickým certifikátom

Štandardy na ICP a ICP-MS

Kompletný sortiment 10 štandardov s konc. 10, 1000 a 10 000 mg/l, dostupný v 100 ml a 500 ml baleniach, sledovateľný podľa NIST a dodávaný s analytickým certifikátom

Viacprvkové roztoky na ICP a ICP-MS

Kompletný sortiment viacprvkových roztokov na použitie vo forme vnútorných štandardov alebo na perfektnú kalibráciu prístrojov, sledovateľný podľa NIST a dodávaný s analytickým certifikátom.

Prispôsobené viacrpvkové roztoky štandardov

Spoločnosť VWR, ktorá spolupracuje so spoločnosťou CPAchem, ponúka vlastnú službu, ktorá vám umožňuje definovať vlastné komponenty a prispôsobiť štandard konkrétnej aplikácii. 

Štandardy na iónovú chromatografiu

Široký sortiment sa skladá z 54 prvkov s konc. 1000 mg/l, je určený na použitie pri výrobe potravín a nápojov, v priemysle životného prostredia, farmaceutickom priemysle a biologických vedách.

Vybavenie na stopovú analýzu

Purifikácia vody

Systémy VWR® na purifikáciu vody zabezpečujú dodávanie čistej vody...

Homogenizátory/mixéry

Mixéry, homogenizátory a drviče na prípravu vzoriek...

Miešadlá

Magnetické, ohrevné a stojanové miešadlá, ako aj miešacie tyčinky a príslušenstvo...

Váhy

Váhy – mikro, analytické, s miskou navrchu a na stanovenie vlhkosti...

Fľašové dávkovače

Precízne dávkovanie z fliaš s reagenciami do fľašových byriet na titráciu...

What is Atomic Spectroscopy?

Atomic spectroscopy lets analysts determine the composition of liquid or solid samples by measuring the amount of light absorbed by atoms and ions in the material at specific wavelengths. By applying electromagnetic radiation to a compound, it puts atoms in the sample into an excited state. As they return to their original condition, they emit energy as light. By measuring the wavelength and intensity of the emitted light, analysts can identify the atoms in the sample.