Analýza a detekcia stopových podielov kovov

Pri analýze kovov sa dôkaz prvku v súčasnosti získava v rámci tých najmenších stôp v rozsahu ppm, ppb a ppt pomocou sofistikovaných prístrojov, ako sú prístroje na AAS, ICP-OES alebo v novšej dobe ICP-MS. 

Viac ako len vyhľadávanie – moderní laboratórni stopári môžu len zriedkavo analyzovať vzorku priamo bez vhodnej predprípravy. Vzorka sa musí najprv vhodne rozpustiť, mineralizovať alebo roztaviť. Tieto úlohy musia vykonávať všetky použité pomocné reagencie, avšak v konečnej analýze musia byť skutočne neviditeľné.

Štandardy a reagencie VWR Chemicals a J.T.Baker® sú špeciálne vyrobené tak, aby vám poskytli prázdne pozadie, aby ste mohli vyriešiť aj tie najzáhadnejšie prípady. 

  • Chemikálie na prípravu vzoriek na stopovú analýzu
  • Štandardy na kalibráciu 
  • Vybavenie na stopovú analýzu 
  • Súvisiace dokumenty na detekciu stopových podielov kovov 

Chemikálie na prípravu vzoriek

Kyseliny NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure

Kompletný sortiment kyselín s vysokou čistotou NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure s max. povolenými úrovňami kontaminantov v ppm a ppb, nevyhnutný v aplikáciách ultra-stopových analýz.

Kyseliny ARISTAR® na stopovú analýzu

Tento sortiment kyselín s vysokou čistotou je nevyhnutný pri príprave vzoriek na analýzu stopových podielov kovov s max. povolenými úrovňami kontaminantov v ppm a ppb

Tavidlá na XRF

Používajú sa na analýzu hornín, kovov, keramiky a cementu. Mineralizácia tavením je spoločným krokom prípravy vzoriek na XRF.

Stanovenie obsahu ortuti


Ortuť je jedným z najviac toxických a jedovatých ťažkých kovov v životnom prostredí. Jej stanovenie, ktoré sa zvyčajne vykonáva pomocou AAS, je bežné v rôznych odvetviach, ako je potravinársky a farmaceutický priemysel a odvetvie životného prostredia.

Kyseliny Analar® NORMAPUR®

Kyseliny VWR na množstvo anorganických a analytických aplikácií.

Zásady Analar® NORMAPUR®

Zásady VWR Chemicals na množstvo anorganických a analytických aplikácií. 

Soli Analar® NORMAPUR®

Soli VWR Chemicals na množstvo anorganických a analytických aplikácií. 

Štandardy na kalibráciu

Štandardy na AAS, 1000 mg/l

Kompletný sortiment 66 štandardov na AAS s konc. 1000 mg/l, dostupný v 100 ml a 500 ml baleniach, sledovateľný podľa NIST a dodávaný s analytickým certifikátom

Štandardy na ICP a ICP-MS

Kompletný sortiment 10 štandardov s konc. 10, 1000 a 10 000 mg/l, dostupný v 100 ml a 500 ml baleniach, sledovateľný podľa NIST a dodávaný s analytickým certifikátom

Viacprvkové roztoky na ICP a ICP-MS

Kompletný sortiment viacprvkových roztokov na použitie vo forme vnútorných štandardov alebo na perfektnú kalibráciu prístrojov, sledovateľný podľa NIST a dodávaný s analytickým certifikátom.

Prispôsobené viacrpvkové roztoky štandardov

Spoločnosť VWR, ktorá spolupracuje so spoločnosťou CPAchem, ponúka vlastnú službu, ktorá vám umožňuje definovať vlastné komponenty a prispôsobiť štandard konkrétnej aplikácii. 

Štandardy na iónovú chromatografiu

Široký sortiment sa skladá z 54 prvkov s konc. 1000 mg/l, je určený na použitie pri výrobe potravín a nápojov, v priemysle životného prostredia, farmaceutickom priemysle a biologických vedách.

Vybavenie na stopovú analýzu

Purifikácia vody

Systémy VWR® na purifikáciu vody zabezpečujú dodávanie čistej vody...

Homogenizátory/mixéry

Mixéry, homogenizátory a drviče na prípravu vzoriek...

Miešadlá

Magnetické, ohrevné a stojanové miešadlá, ako aj miešacie tyčinky a príslušenstvo...

Váhy

Váhy – mikro, analytické, s miskou navrchu a na stanovenie vlhkosti...

Fľašové dávkovače

Precízne dávkovanie z fliaš s reagenciami do fľašových byriet na titráciu...