Hygiena

Spoločnosť VWR ponúka rôzne metódy. Monitorovanie vzduchu alebo ponorné sklíčka/kontaktné doštičky na monitorovanie povrchov, ako aj samostatné systémy na monitorovanie hygieny.

Sortiment produktov

Systémy na monitorovanie hygieny

Rýchle kvantitatívne monitorovanie hygieny tekutín a na povrchoch...

Kontaktné misky a ponorné sklíčka

Kontaktné misky dostupné v blistroch, balenie s dvojitým alebo trojitým obalom spolu s ponornými sklíčkami – všetko v súlade s platnými nariadeniami...

HY-RiSE® – farebný hygienický test

Farebný testovací prúžok na manuálne testovanie hygieny a hodnotenie všeobecnej čistoty povrchov...