Inkubácia

Kultivácia mikroorganizmov si vyžaduje opakovanie uprednostňovaných podmienok. Počnúc stolovými inkubátormi na ponorné sklíčka až po veľké CO2 inkubátory a anaeróbne miniatúrne systémy.

Sortiment produktov

Systémy na anaeróbnu inkubáciu

Spoločnosť VWR ponúka riešenie na kultiváciu v anaeróbnej nádobe alebo Petriho miske...

Sušiarne

Laboratórne sušiarne – všetky, ktoré potrebujete...

Inkubátory

Od inkubátorov CO2 po komory s konštantným prostredím...