Mikrobiálna identifikácia

Rýchle testy zahŕňajúce testy PCR a testy PCR v reálnom čase, molekulárne biologické reagencie, spotrebný materiál a vybavenie.

Sortiment produktov

Počítadlá kolónií

Spoločnosť VWR ponúka riešenie na počítanie kolónií – či už manuálne alebo automatické...

Microscopes

VWR offers a large choice of microscopes from basic routine and stereoscopic microscopes to research level models covering most applications...

Fotoaparáty a videohlavy

Rôzne vysokokvalitné digitálne fotoaparáty ponúkajúce vysoké rozlíšenie na rozsiahle aplikácie...

Podložné sklíčka do mikroskopu a príslušenstvo

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment spotrebného materiálu, ktorý poskytuje ideálne riešenie na vizuálne preskúmanie vašej vzorky.

Imerzné oleje

Rôzne typy imerzných olejov s indexom lomu (rovnakým ako sklo), ktorý spôsobuje ich neviditeľnosť pod mikroskopom...

Farbiace roztoky na mikroorganizmy

Klasické farbiace roztoky a farbiace súpravy...

Zväčšovacie sklá (lupy)

Na rýchlu kontrolu výsledkov ponúka spoločnosť VWR rôzne zväčšovacie sklá...

Farbiace zariadenia

Od Coplinových nádob až po farbiace zariadenia – kliknite sem...

Rýchle testy

Výhoda rýchlych výsledkov a jednoduchej použiteľnosti oproti tradičným metódam