Molekulárna mikrobiológia

Molekulárna mikrobiológia je odvetvím mikrobiológie, ktoré zahŕňa genomiku, proteomiku a bunkovú kultúru. Spoločnosť VWR ponúka komplexné riešenia pre tieto aplikačné postupy.