Prípadová štúdia v oblasti mikroelektroniky

POTREBA

Výrobca a popredný dodávateľ v oblasti mikroelektroniky požiadal oddelenie služieb výroby na mieru spoločnosti VWR o výrobu roztoku aminokyselín na povrchovú úpravu a leštenie silikónových wafrov pri výrobe mikročipov.

RIEŠENIE

S ohľadom na nedostatok vlastných skúseností s aminokyselinami alebo roztokmi na vodnej báze sa výrobca spoľahol na znalosti a možnosti spoločnosti VWR pri výrobe sortimentu roztokov s rôznym zložením na testovanie a prípadné rozšírenie výroby. Okrem toho sme zákazníkovi pomohli ďalej riešiť potrebu prípravy a vykonávania skúšok stálosti daného produktu.

VÝSLEDKY

Po niekoľkých týždňoch spoločného vývoja sme stanovili optimálne zloženie a úspešne rozšírili výrobu, čo umožnilo nášmu zákazníkovi uviesť na svoje hlavné trhy nové produkty.