Organická syntéza s chemikáliemi Thermo Scientific

Prozkoumejte činidla a materiály pro syntézu a studium reakčních mechanismů, včetně činidel a stavebních bloků citlivých na vzduch a vlhkost.

Naše rozsáhlá kolekce chemikálií a činidel umožňuje inovace, zvyšuje produktivitu a zlepšuje bezpečnost laboratoře. Nabízíme výběr, kvalitu a jistotu dodávek. Vytvořili jsme robustní celosvětovou síť zdrojů a nabízíme pohodlí v podobě hotových katalogových produktů v několika velikostech, stejně jako nabídku chemikálií na zakázku, díky které získáte flexibilní řešení pro chemické pracovní postupy.

Brožury Poznámky k použití

Funkční činidla

Nejčastěji používaná funkční činidla a méně obvyklá činidla pro specifické reakce.

Heterocyklické sloučeniny

Heterocyklické sloučeniny jsou cyklické sloučeniny, které obsahují atomy nejméně dvou různých prvků v kruhu a zahrnují dusík, kyslík, síru a smíšené heterocykly.

Uhlovodíky

Uhlovodíky jsou organické sloučeniny tvořené výhradně atomy uhlíku a vodíku.

Anorganické látky, katalýza a ligandy

Mezi anorganické látky patří soli, kovy a látky vyrobené z jednotlivých prvků. Obecně se jedná o iontové sloučeniny složené z kationtů a aniontů spojených iontovou vazbou.

Sloučeniny obsahující halogeny

Organohalidy jsou organické sloučeniny obsahující fluor, chlor, brom a jód.

Sloučeniny obsahující dusík

Mezi sloučeniny obsahující dusík patří mimo jiné aminy a jejich deriváty, nitrily, azidy a hydraziny.

Sloučeniny obsahující kyslík

Mezi sloučeniny obsahující kyslík patří alkoholy, aldehydy, ketony, ethery, karboxylové kyseliny a jejich deriváty.

Sloučeniny obsahující fosfor

Mezi sloučeniny obsahující fosfor patří estery organofosforových kyselin, fosfonové estery, fosfiny a fosfity.

Sloučeniny obsahující síru

Mezi sloučeniny obsahující síru patří thioly, thioethery, thioestery, thiomočoviny, sulfonamidy a sulfoxidy.

Nauka o materiálech a polymery

Mezi organické polymery patří polysacharidy, polypeptidy, polynukleotidy a syntetické materiály, jako jsou běžné plasty, např. polyethylen, polyvinylchlorid a polystyren.

Organokovové sloučeniny

Chemické sloučeniny obsahující alespoň jednu chemickou vazbu mezi atomem uhlíku organické molekuly a kovem, včetně alkalických kovů, kovů alkalických zemin a přechodných kovů, a někdy rozšířené o metaloidy, jako je bor, křemík a selen.

Biochemické sloučeniny

Biochemikáliemi označujeme chemikálie, které se nachází v biologickém systému, nebo které lze použít pro biologický výzkum. Biochemické sloučeniny zahrnují aminokyseliny, vitamíny a nukleotidy, jakož i organické a anorganické chemikálie.