Certifikované striekačkové filtre Acrodisc® MS

Striekačkové filtre Acrodisc MS znižujú riziko matricových účinkov spôsobených extrahovateľnými látkami. Filtre majú nízku väzbu na bielkoviny, čo zabezpečuje väčšiu presnosť pri stanovení bielkovín a znižuje obavy týkajúce sa strát analytu.

Čo je Acrodisc MS?

Acrodisc MS je prvý striekačkový filter s certifikátom LC-MS. Poskytuje mimoriadne nízke úrovne extrahovateľných látok, dobrý prietok a účinnosť zachytávania na ochranu vašich kolón a prístrojov.

Aké sú výhody produktu?

Prvý filter certifikovaný na LC-MS s mimoriadne nízkou úrovňou extrahovateľných látok.

Striekačkové filtre Acrodisc MS sú zabalené do samostatných valcov na ochranu pred vonkajšími zdrojmi extrahovateľných látok. Zatiaľ čo sa jeden valec používa, ostatné sa udržiavajú utesnené.

Membránu WWPTFE (vodou zmáčateľný polytetrafluóroetylén) možno použiť s organickými aj vodnými roztokmi. Keď je vybavená polyetylénovým krytom, poskytuje vynikajúcu chemickú odolnosť.

Pomocou striekačkových filtrov Acrodisc MS dosiahnete minimálnu adsorpciu proteínov.

Zobraziť brožúru pre výskum