Analytická príprava vzoriek

Závažné rozhodnutia sú často založené na výsledkoch analytického testovania. Analytické chemické filtre Pall poskytujú najlepšiu ochranu a výkon kolón na HPLC a UHPLC.

Acrodisc One™ striekačkové filtre s wwPTFE membránou

Prémiové striekačkové filtre pre organické a vodné roztoky pre prípravu HPLC a UHPLC vzoriek.

Filtrácia mobilnej fázy Solvac

Filtrácia mobilnej fázy Solvac je mimoriadne dôležitým prostriedkom na zabezpečenie kvality a reprodukovateľnosti vašich výsledkov prostredníctvom odstránenia častíc a plynu a stabilizácie základnej línie...

Certifikované striekačkové filtre Acrodisc® MS

Acrodisc MS je prvý striekačkový filter s certifikátom LC-MS. Filtre sú navrhnuté a certifikované pre veľmi nízke úrovne extrahovateľných látok pri LC-MS, čím poskytujú presnejšie výsledky koncovému používateľovi.