Biologické vedy

Vákuové filtračné pomôcky VacuCap®

Inovatívne vákuové filtračné pomôcky VacuCap® dokážu naplniť viaceré fľaše použitím jedného filtra...

Filtračný systém s tangenciálnym prietokom Minimate™

Zjednodušenie laboratórnej koncentrácie filtračným systémom s tangenciálnym prietokom Minimate™...

Príprava vzoriek pre biologické vedy

Produkty na prípravu vzoriek, ktoré vyhovujú vašim potrebám, či ide o malú veľkosť vzorky alebo vysoký výkon...