Mikrobiologická kontrola kvality

Mikrobiologický systém Sentino®

Maximalizujte pracovný priestor a minimalizujte kontaminanty

Pomocou mikrobiologického systému Sentino® je možné:

  • Maximalizovať pracovný priestor vďaka kompaktnému dizajnu, ktorý uvoľňuje vzácny priestor na stole. Pracovný postup je optimalizovaný pre typ a počet vzoriek, ktoré sa majú testovať.
  • Minimalizovať riziko kontaminácie pomocou spotrebného materiálu pripraveného na použitie. Menej krokov znamená menej možností kontaminácie.
  • Flexibilita: môžete si vybrať položky, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám vášho laboratória.