Skúmavky na vzorky OmniTop Sample Tubes®

Nové riešenie od divízie biologického spracovania spoločnosti VWR

Každá biofarmaceutická výroba vyžaduje časté odbery vzoriek počas procesu na potvrdenie integrity produktu a súlad s predpismi. Aby sa to dosiahlo, musí sa vykonať presný odber vzorky, ktorá kompletne reprezentuje vyrábaný produkt. Ako to môžete vykonať rýchlo, s nízkymi nákladmi a bez rizika zavedenia kontaminácie?

  • Skúmavky na vzorky OmniTop Sample Tubes® sú vhodnými pomôckami, ktoré umožňujú prenosy malých objemov a odber vzoriek v uzavretom systéme
  • Na použitie so stolnými, s pilotnými výrobnými a produkčnými bioreaktormi
  • Predsterilizované, na jednorazové použitie
  • K dispozícii jednotlivo balené alebo vo viacnásobnej konfigurácii
  • Pozrite si nižšie uvedené video s krátkou ukážkou
 
  Popis Materiál Bal. Kat. č. Cena Množstvo
  Skúmavky na vzorky OmniTop 15 ml
  Súprava OmniTop, C-Flex, gamma Polypropylénové 10 734-2985E  
  Súprava OmniTop, C-Flex, silikónová odkvapkávacia skúmavka, gamma Polypropylénové 10 734-2986E  
  Súprava OmniTop, C-Flex, tesnenie a regulácia, gamma Polypropylénové 10 734-2987E  
  Súprava OmniTop, C-Flex, silikónová odkvapkávacia skúmavka, tesnenie a regulácia, gamma Polypropylénové 10 734-2988E  
  Súprava OmniTop, C-Flex, gamma Polystyrén 10 734-2989E  
  Súprava OmniTop, C-Flex, silikónová odkvapkávacia skúmavka, gamma Polystyrén 10 734-2990E  
  Súprava OmniTop, C-Flex, tesnenie a regulácia, gamma Polystyrén 10 734-2991E  
  Súprava OmniTop, C-Flex, silikónová odkvapkávacia skúmavka, tesnenie a regulácia, gamma Polystyrén 10 734-2992E  
  Skúmavky na vzorky OmniTop 50 ml
  Súprava OmniTop, C-Flex, gamma Polypropylénové 10 734-2993E  
  Súprava OmniTop, C-Flex, tesnenie a regulácia, gamma Polypropylénové 10 734-2994E  
  Súprava OmniTop, C-Flex, silikónová odkvapkávacia skúmavka, gamma Polypropylénové 10 734-2995E