Katalóg pre farmaceutické a diagnostické prevádzky

Komplexný prehľad všetkého, čo pre vás spoločnosť VWR môže urobiť, aby ste ľahko zvládali niektoré z náročných úloh a dosiahli svoje ciele kvality.

  • Komplexný sortiment chemikálií na prípravu látok podľa liekopisu
  • Produkty a riešenia pre bezpečnosť a ochranu
  • Produkty a riešenia pre sterilné priestory a regulované prostredia
  • Služby – od logistickej podpory, ako sú dodávky „načas/kompletné“ a „na presný termín“, cez služby upozornenia na zmeny až po individuálne školenia o sterilných priestoroch a bezpečnosti pre vašich zamestnancov