Obchodné vyhlásenie spoločnosti Avantor o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 29. júla 2019

Vaše súkromie je pre vás dôležité, a preto je dôležité aj pre spoločnosť Avantor. Toto Obchodné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, uvedené v celom texte ako Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, poskytuje tri dôležité informácie:

 1. Ako od vás spoločnosť Avantor zhromažďuje osobné údaje;
 2. Aké osobné údaje od vás spoločnosť Avantor zhromažďuje prostredníctvom našich interakcií s vami alebo prostredníctvom nášho marketingu produktov a služieb, či už priamo alebo prostredníctvom našich pridružených spoločností; a
 3. Ako tieto osobné údaje používame.

Spoločnosť Avantor, Inc. a všetky jej pridružené organizácie sa v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov označuje ako „Avantor“ a tiež ako „my“, „nás“ alebo „naše“. Môžeme sa odvolávať na konkrétnu pobočku podľa mena, ale ak tak neurobíme, toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky pobočky spoločnosti Avantor. Pojem „osobné údaje“ sa v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov používa na označenie všetkých informácií, ktoré možno použiť samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami na identifikáciu jednotlivca.

Spoločnosť Avantor ponúka veľa produktov a služieb, čo z nás robí dôveryhodného partnera, ktorý vám bude pomáhať pri plnení cieľov tak, že vám poskytne komplexné riešenia v oblasti globálnych prírodných vied a pokročilých technológií. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na interakcie spoločnosti Avantor s vami, na produkty a služby popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a na ďalšie produkty a služby spoločnosti Avantor, ktoré obsahujú toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ako zhromažďujeme osobné údaje

Spoločnosť Avantor od vás zhromažďuje osobné údaje, aby mohla efektívne fungovať a poskytovať vám čo najlepšie služby a produkty. Niektoré z týchto osobných údajov poskytujete priamo, napríklad keď si vytvoríte účet na našich webových lokalitách alebo v našich mobilných aplikáciách, keď si na našich webových lokalitách prezeráte alebo objednávate produkty alebo služby, keď interagujete s našimi strediskami pre kontakt so zákazníkmi alebo s našimi obchodnými zástupcami, keď si sami alebo v mene vašej organizácie objednávate produkty alebo služby, keď nahrávate informácie na SciTivity.com alebo podobné webové lokality, keď odpovedáte na naše priame e-mailové výzvy, elektronické a internetové marketingové kampane, bulletiny a propagačné kampane, keď nás kontaktujete so žiadosťou o literatúru, informácie či podporu a keď odpovedáte na prieskumy spokojnosti. Niektoré osobné údaje zhromažďujeme aj tak, že nahrávame vašu interakciu s nami pomocou rôznych technológií, ako sú malé textové súbory uložené vo vašom/vašich zariadení/zariadeniach, ktoré sú bežne známe ako „cookies“, a tiež tak, že zhromažďujeme vašu osobnú históriu objednávok s cieľom ponúkať vám lepšie produkty a služby, ktoré by ste si v budúcnosti mohli chcieť zakúpiť.

Určité osobné údaje získavame aj od tretích strán. Medzi tieto tretie strany patria:

 • Sociálne siete v prípade, že nás budete sledovať, označovať tlačidlom „Páči sa mi to“, spájať sa s nami či inak s nami interagovať na rôznych platformách sociálnych médií;
 • Doručovateľské, prepravné, colné, zasielateľské a iné logistické spoločnosti, distribútori, subdodávatelia a iní predajní partneri, dodávatelia, predajcovia či tretie strany, ktoré overujú alebo poskytujú informácie o kredite, polohe alebo adrese;
 • Spracovatelia platieb;
 • Poskytovatelia služieb vrátane poskytovateľov internetových služieb, ktorí nám poskytnú vašu IP adresu, svoje identifikačné údaje, typ prehliadača, operačný systém a jazyk, referenčné a výstupné stránky, jednotné identifikátory prostriedkov, dátum a čas, množstvo času stráveného na konkrétnych stránkach, časti našich webových lokalít, ktoré navštevujete, počet odkazov, na ktoré na našich webových lokalitách kliknete, a vyhľadávacie výrazy, ktoré používate;
 • Dodávatelia a iní obchodní partneri, v spolupráci s ktorými ponúkame služby rovnakej značky alebo iné služby alebo ktoré sa zapájajú do spoločných marketingových aktivít; a
 • Verejne dostupné zdroje, ako sú otvorené vládne databázy či iné osobné údaje vo verejnej sfére.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme, máte možnosť voľby. Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií so spoločnosťou Avantor, s rozhodnutiami, ktoré uskutočníte, vrátane vašich rozhodnutí v súvislosti so súkromím, a s produktmi a službami, ktoré využívate. Žiadosť o poskytnutie osobných údajov môžete odmietnuť. Ak sa rozhodnete neposkytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie určitého produktu alebo služby, nemusíme vám daný produkt alebo službu poskytnúť.

Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu patriť:

Meno a kontaktné údaje. Zhromažďujeme vaše mená a priezviská, e-mailovú adresu, pracovnú funkciu alebo pozíciu, fakturačné a dodacie adresy, názov organizácie, ktorú zastupujete, telefónne a faxové čísla a ďalšie podobné kontaktné údaje.

Prihlasovacie údaje. Zhromažďujeme heslá, rady pre heslá, používateľské mená, čísla účtov a podobné bezpečnostné informácie, ktoré sa používajú na overovanie a prístup k účtu.

Demografické údaje. Zhromažďujeme osobné údaje týkajúce sa vašej osoby, ako je krajina, v ktorej žijete alebo pracujete, vaše oddelenie v organizácii, ktorú zastupujete, vaše odvetvie, vaše odborné záujmy a váš preferovaný jazyk.

Dáta o platbe. Ak uskutočňujete nákupy, zhromažďujeme osobné údaje potrebné na spracovanie vašej platby, napríklad číslo platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty alebo číslo objednávky), bezpečnostný kód priradený k vášmu platobnému nástroju, ak je to potrebné, a dátum ukončenia platnosti vášho platobného nástroja.

Údaje o používaní. Okrem údajov, ktoré zhromažďujeme priamo aj od tretích strán o vašom používaní našich webových stránok a mobilných aplikácií, zhromažďujeme osobné údaje o tom, ako vy a vaša organizácia nakupujete a používate naše produkty a služby. Zbierame napríklad:

 • Údaje o používaní produktu. Zhromažďujeme údaje o produktoch a službách, ktoré zobrazujete alebo nakupujete, o navštívených webových stránkach a o produktoch, ktoré ste vložili do nákupného košíka. Medzi tieto údaje patria výsledky vášho vyhľadávania, nastavenia a preferencie, ktoré si vyberiete, ako aj technické požiadavky.
 • Údaje o zariadení, pripojiteľnosti a konfigurácii. Zhromažďujeme údaje o vašom zariadení a o sieti, ktorú používate na pripojenie k našim produktom. Patria sem údaje o operačných systémoch, prehliadači a inom softvéri nainštalovanom vo vašom zariadení, ako aj adresy IP a identifikátory zariadení.
 • Údaje o záruke, vrátenom tovare a iné výkonnostné údaje. Zhromažďujeme údaje o výkonnosti produktov a služieb, ktoré si zakúpite, a o vašich skúsenostiach s nimi. Zhromažďujeme aj spätnú väzbu, ktorú nám poskytujete, recenzie produktov, ktoré napíšete, a otázky a informácie, ktoré poskytujete zákazníckej podpore. Keď nás skontaktujete, napríklad v súvislosti so zákazníckou podporou, monitorujeme a zaznamenávame telefonické rozhovory alebo konverzácie s našimi zástupcami, pokiaľ monitorovanie alebo nahrávanie nie je zakázané zákonom. Zhromažďujeme aj údaje o výkonnosti našich webových lokalít a o tom, či správne fungujú. Tieto údaje nám pomáhajú rozpoznávať problémy s produktmi, ktoré používate, a vylepšovať naše produkty, služby a nákupné možnosti.

Záujmy a príslušnosť. Zhromažďujeme údaje o vašich profesionálnych záujmoch, ako napríklad odvetvie, v ktorom pracujete, kategórie a typy produktov a služieb, ktoré vás zaujímajú alebo o ktoré máte záujem, a naše publikácie, ktoré si predplatíte. Okrem osobných údajov, ktoré nám výslovne poskytnete, si môžeme odvodiť vaše záujmy aj z iných údajov, ktoré zhromažďujeme.

Kontakty a vzťahy. Zhromažďujeme údaje o vašich kontaktoch, ak používate niektorú z našich webových lokalít alebo aplikácií na riadenie laboratórií, ako napríklad SciTivity.com, a komunikujete alebo interagujete prostredníctvom týchto platforiem s inými ľuďmi alebo organizáciami.

Údaje o polohe. Údaje o vašej polohe zhromažďujeme v prípade, že nám poskytnete vašu fakturačnú a dodaciu adresu. Údaje o vašej polohe zhromažďujeme aj vtedy, keď používate naše webové stránky a mobilné aplikácie alebo určité produkty alebo funkcie založené na polohe v našich mobilných aplikáciách prostredníctvom údajov globálneho navigačného satelitného systému (GNSS). Vaša adresa IP, ako aj informácie o meste, krajine a poštovom kóde nám tiež poskytujú približné údaje o vašej polohe.

Osobný obsah. V prípade potreby zhromažďujeme obsah vašich súborov a iných komunikácií na to, aby sme vám poskytovali informácie o produktoch a službách, ako aj podporu týchto produktov a služieb. Ak napríklad prenášate súbor, ktorý obsahuje fotografiu poškodenej zásielky, zhromažďujeme obsah tohto súboru s cieľom posúdiť vašu reklamáciu. Ak napríklad nahráte zoznam laboratórneho vybavenia a personálu na portál SciTivity.com, zhromažďujeme tento zoznam zariadení a personálu s cieľom poskytovať služby plánovania zariadení. Medzi ďalšie údaje, ktoré zhromažďujeme s cieľom poskytovať komunikačné služby, patria:

 • predmet a telo e-mailu,
 • textový alebo iný obsah okamžitej správy,
 • zvukový a obrazový záznam videosprávy, a
 • zvukový záznam a prepis hlasovej správy, ktorú dostanete.

Snímky z videa. Ak vstúpite do našich firemných, výrobných alebo distribučných lokalít či iných zariadení, prípadne ak sa zúčastníte na podujatí spoločnosti Avantor, naše bezpečnostné kamery môžu zachytiť vašu snímku.

Ako využívame osobné údaje

Spoločnosť Avantor využíva osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od vás alebo o vás, na dva základné účely:

 1. na to, aby sme vykonávali našu obchodnú činnosť a poskytovali vám produkty a služby, ktoré ponúkame a ktoré si kupujete; a
 2. na komunikáciu s vami vrátane našej snahy o to, aby sme vám propagovali našu obchodnú činnosť, produkty a služby, vzdelávali vás o nich a upozorňovali vás na ne.

Pri plnení týchto úloh využívame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, aby sme vám poskytli lepší zákaznícky zážitok a aby sme vám umožnili prístup k našim produktom a službám. Ak ste napríklad prihlásený/-á do svojho účtu a prezeráte si určité typy laboratórnych zariadení alebo určitú triedu chemikálií, môžeme tieto informácie a ďalšie informácie súvisiace s vaším účtom použiť na poskytovanie odporúčaní alebo na informovanie o nových produktoch, ktoré vás môžu zaujímať a ktoré sú k dispozícii. Informácie o produktoch, ktoré ste si prezerali na našej webovej lokalite, môžeme tiež poskytovať nášmu predajnému personálu, ktorý na základe nich určí, či máte o kúpu týchto produktov záujem. Ďalším príkladom je, ak si vy aj váš zákazník v rovnakej geografickej oblasti objednáte veľké množstvo určitých produktov alebo služieb, pričom v takomto prípade sa môžeme uistiť, že máme dostatočné zásoby daného produktu alebo adekvátne prostriedky na poskytnutie danej služby v konkrétnej geografickej oblasti. 

Poskytovanie a vylepšovanie našich produktov a služieb. Údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie produktov a služieb, ktoré ponúkame, a na vykonávanie činností, ktoré sú nevyhnutné pre naše podnikanie. Zahŕňa to získavanie, výrobu a distribúciu produktov, udržiavanie a zlepšovanie výkonnosti produktov, vývoj nových produktov, vykonávanie výskumu, poskytovanie zákazníckej podpory a rozvoj a vylepšovanie služieb. Medzi príklady takýchto spôsobov použitia patrí:

 • Poskytovanie produktov a služieb. Údaje používame na uskutočňovanie vašich transakcií s nami a na poskytovanie našich produktov a služieb.
 • Zákaznícka podpora. Údaje používame na opravu, výmenu alebo refundáciu produktov či služieb, na poskytovanie požadovaných regulačných informácií a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa zákazníckej podpory.
 • Vylepšovanie produktov a služieb. Údaje používame na zlepšenie výkonnosti našich produktov a služieb a na vývoj nových produktov a služieb. Záručné reklamácie napríklad používame na identifikáciu výrobných chýb, na spoluprácu s našimi dodávateľmi v súvislosti s riešením týchto reklamácií a na vývoj vylepšených produktov.
 • Obchodné prevádzky. Údaje používame na vývoj, zhrnutie a analýzu informácií tak, aby sme mohli udržiavať prevádzku a uskutočňovať kvalifikované rozhodnutia v súvislosti s našou obchodnou činnosťou.

Komunikácia. Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, používame na komunikáciu s vami a na prispôsobovanie našich komunikácií s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať e-mailom alebo inými prostriedkami, aby sme vám pripomenuli, že ste si do online nákupného košíka vložili produkty, ktoré sú už pripravené na zakúpenie, aby sme vás upozornili na aktualizáciu alebo vylepšenie produktu, ktorý často kupujete alebo v prípade, ak máme špeciálne ceny v súvislosti s produktmi, o ktoré ste prejavili záujem, aby sme vám poskytli najnovšie informácie o stave vašej objednávky, aby sme vás pozvali na vyplnenie prieskumu alebo aby sme vám poslali publikáciu, ktorá je relevantná vzhľadom na oblasti vášho profesionálneho záujmu.

Marketing. Údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich obchodných interakcií s vami a prostredníctvom našich webových lokalít, používame na marketing produktov a služieb. Napríklad:

 • Vaše údaje môžeme použiť na výber a poskytnutie ďalších informácií o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať.
 • Môžeme zdieľať súhrnné a anonymné údaje, ktoré zhromažďujeme s tretími stranami, aby nám pomohli analyzovať nákupy produktov a služieb s cieľom zvýšiť efektivitu marketingu produktov, ktoré si možno budete chcieť zakúpiť.

Marketingové a propagačné predmety, ktoré vidíte, sa možno vyberajú na základe údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, ako sú vaše profesionálne záujmy, vaše transakcie alebo obsah, ktorý vidíte pri prihlásení na našich webových lokalitách. Ak sa napríklad zaujímate o chromatografiu, môžeme vám ponúkať produkty a služby súvisiace s chromatografiou.

Prečo zdieľame osobné údaje

Vaše osobné údaje zdieľame s vaším súhlasom alebo podľa potreby s cieľom dokončiť transakcie, ktoré ste s nami iniciovali, aby sme vám mohli poskytovať produkty a služby, ktoré ste požadovali alebo autorizovali. Napríklad zdieľame vaše meno, dodaciu adresu a ďalšie relevantné kontaktné informácie s tretími stranami, ako sú naši dodávatelia, a to v prípade, ak si od nás objednáte produkty, ktoré sa vám odosielajú priamo zo zariadenia dodávateľa. Vaše meno, dodaciu adresu a ďalšie relevantné informácie zdieľame aj s našimi subdodávateľmi, ktorí vám poskytujú služby, ktoré ste si objednali cez nás. Taktiež v prípade, keď poskytnete údaje o platbe s cieľom uskutočniť nákup, budeme dané údaje o platbe zdieľať s bankami a externými spracovateľmi platieb, aby sme mohli platbu prijať a ochránili vás aj samých seba pred podvodmi a úverovými rizikami.

Okrem toho zdieľame osobné údaje medzi pridruženými a dcérskymi spoločnosťami riadenými spoločnosťou Avantor, aby sme vám alebo vašej organizácii mohli poskytovať produkty a služby po celom svete. Osobné údaje zdieľame aj s našimi predajcami alebo inými tretími stranami, ktoré pracujú v našom mene spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi vytýčenými v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Uzavreli sme napríklad zmluvy so spoločnosťami na ukladanie a zabezpečovanie údajov v rámci ich zariadení alebo na poskytovanie softvéru, ktorý nám pomáha analyzovať a spravovať údaje, ktoré vygeneruje náš podnik. Medzi údajmi, ktoré tieto spoločnosti uchovávajú, zabezpečujú a ktoré nám pomáhajú spravovať, sú aj vaše osobné údaje. Tieto spoločnosti musia súhlasiť s dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov a bezpečnostných požiadaviek, ktoré im ukladá zákon a zmluvy, ktoré sme s týmito spoločnosťami podpísali, pričom nemôžu osobné údaje, ktoré od nás dostanú, používať na žiadne iné účely než na tie, ktoré konkrétne súvisia s našou obchodnou činnosťou. Osobné údaje môžeme zverejňovať aj v rámci podnikových transakcií, ako sú fúzie alebo predaje aktív.

Napokon uvádzame, že budeme k osobným údajom pristupovať, prenášať ich, zverejňovať a uchovávať vždy, keď sa budeme v dobrej viere domnievať, že je to potrebné v rámci snahy o dodržiavanie platných zákonov alebo reakcie na platný právny proces, a to vrátane účasti právnych alebo iných vládnych orgánov, aby sme predišli strate života alebo vážnemu zraneniu osôb, ako aj z iných dôvodov, ktoré pripúšťajú zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Mnohé spracovateľské činnosti, ktoré vykonávame v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, vykonávame s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť, pričom bude platiť aj v budúcnosti. Ak chcete stiahnuť svoj súhlas, žiadame vás, aby ste zaslali e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Údaje spracúvané pred prijatím vašej žiadosti môžu byť naďalej právne spracúvané a všetky údaje spracované v rámci plnenia zmluvy, v ktorej figurujete ako strana alebo ktoré sú spracované na účely oprávnených záujmov, sa budú spracovávať aj naďalej.

Ako pristupovať k osobným údajom a spravovať ich

Vždy máte právo požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré uchovávame a spracúvame, o ich pôvode, o ich príjemcoch a o účele ich zhromažďovania. Tieto informácie vám budú poskytnuté bezplatne. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie vašich osobných údajov. Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailových adries uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo písomným oznámením nášmu poverencovi pre ochranu osobných údajov na nižšie uvedenej adrese. Okrem toho môžete, samozrejme, podať aj sťažnosť príslušnému orgánu ochrany osobných údajov vo vašej krajine. 

Môžete tiež rozhodnúť o zhromažďovaní a používaní vašich údajov spoločnosťou Avantor. Spôsob, akým môžete pristupovať k vašim osobným údajom alebo ich spravovať, závisí od toho, ktoré webové lokality používate. Napríklad:

 • Online účet. Ak chcete pristupovať k určitým informáciám na vašom účte Avantor alebo VWR, upravovať ich alebo odstraňovať, zmeniť heslo alebo pridať bezpečnostné informácie, môžete tak urobiť na našich webových lokalitách.
 • Anonymné prehliadanie. V rámci ochrany osobných údajov máte možnosť prezerať si naše webové lokality alebo používať naše aplikácie bez toho, aby ste nám museli prezradiť určité osobné údaje, ako sú napríklad vaše meno alebo priezvisko, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, hoci osobitné funkcie, ako napríklad dostupnosť produktov, zmluvné ceny a objednávanie, si budú vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali alebo prihlásili do svojho účtu.

Ak nemôžete získať prístup k určitým osobným údajom zhromaždeným spoločnosťou Avantor prostredníctvom našich webových lokalít, môžete kedykoľvek kontaktovať spoločnosť Avantor, VWR alebo NuSil, ako aj ktorúkoľvek z našich pridružených spoločností na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Na základe vašej žiadosti prijmeme príslušné opatrenia alebo vás upozorníme, že potrebujeme predĺženie lehoty na prijatie opatrení v súvislosti s vašou žiadosťou bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

DPO@avantorsciences.com

Vaše komunikačné preferencie

Môžete si vybrať, či chcete dostávať propagačnú komunikáciu od spoločnosti Avantor prostredníctvom e-mailu, fyzickej pošty a telefónu. Ak od nás dostávate propagačné e-maily a chcete ich odber zrušiť, môžete tak urobiť na základe pokynov v danej správe. Možnosť voľby máte aj v súvislosti s prijímaním propagačných e-mailov, telefonických hovorov a fyzickej pošty, a to tak, že sa prihlásite do svojho účtu a prezriete si sekciu s preferenciami týkajúcimi sa komunikácie a pošty, v ktorej môžete aktualizovať kontaktné informácie, spravovať kontaktné preferencie, rušiť odbery a vyberať si, či chcete zdieľať svoje kontaktné informácie s tretími stranami na propagačné a marketingové účely. Ak nemáte zriadený účet na niektorej z našich webových lokalít, môžete spravovať svoje kontaktné preferencie tak, že sa porozprávate s našimi tímami zákazníckeho servisu. Tieto voľby sa nevzťahujú na povinné komunikácie, ktoré sú súčasťou niektorých obchodných činností spoločnosti Avantor, ako je potvrdenie objednávky, oznámenie o doručení alebo žiadosť o schválenie objednávky, prípadne na iné informačné komunikácie, ktoré majú vlastnú metódu zrušenia odberu.

Vaše právo podávať sťažnosti regulačným orgánom Európskej únie

Občania členských štátov Európskej únie majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom žijú, pracujú alebo v ktorom podľa nich došlo k údajnému porušeniu ich práv ochrany osobných údajov. Občania členských štátov Európskej únie majú tiež právo podať sťažnosť a získať účinný súdny opravný prostriedok, ak si myslia, že došlo k porušeniu ich práv ochrany osobných údajov z dôvodu, že sme pri spracovaní ich osobných údajov nedodržiavali zákony o ochrane osobných údajov. Občania Európskej únie môžu podať žalobu na získanie súdneho opravného prostriedku na súdnych dvoroch členského štátu EÚ, v ktorom máme svoje pôsobisko alebo v ktorom daný občan žije.

Podanie sťažnosti dozornému orgánu alebo žiadosť o získanie súdneho opravného prostriedku nebráni občanovi Európskej únie v hľadaní iných prostriedkov nápravy za porušenie práv na ochranu osobných údajov.

Cookie a podobné technológie

Súbor cookie je kód, ktorý je priradený k vášmu zariadeniu po návšteve určitej webovej lokality alebo po použití určitej aplikácie. Súbor cookie často tvorí reťazec čísel a písmen, ktoré slúžia na jedinečnú identifikáciu vášho počítača, ale môže obsahovať aj iné informácie. Spoločnosť Avantor využíva súbory cookies, doplnky, odkazy na webové lokality a aplikácie tretích strán a podobné technológie na to, aby vám mohla poskytovať svoje webové lokality a online služby a aby mohla zhromažďovať osobné údaje. Osobné údaje prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií zhromažďujú aj tretie strany, ktoré nám na základe nich môžu poskytovať služby a informácie.

Naše používanie súborov cookies a podobných technológií

Súbory cookies a podobné technológie používame na viaceré účely v závislosti od produktu alebo služieb, a to vrátane týchto:

 • Uloženie vašich preferencií a nastavení. Nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové lokality fungovali správne, alebo ktoré slúžia na dlhodobé uchovávanie vašich preferencií, môžu byť uložené vo vašom počítači alebo v inom zariadení. Ukladáme napríklad preferencie, ako je jazyk a nastavenia prehliadača, aby sa tieto preferencie nemuseli resetovať zakaždým, keď navštívite našu webovú lokalitu. Ak sa rozhodnete zrušiť odber marketingových materiálov prispôsobených na základe vašich záujmov, uložíme si vaše rozhodnutie o zrušení odberu v súbore cookie vo vašom zariadení.
 • Prihlásenie a autentifikácia. Keď sa na webovej lokalite prihlásite pomocou svojho účtu, uložíme do vášho zariadenia jedinečné identifikátory, vďaka ktorým budete môcť prechádzať z jednej stránky webovej lokality na druhú bez toho, aby ste sa museli zakaždým prihlásiť. Okrem toho si môžete uložiť aj svoje prihlasovacie údaje, aby ste sa nemuseli prihlasovať po každom návrate na danú webovú lokalitu.
 • Bezpečnosť. Súbory cookies používame na zvýšenie bezpečnosti našich webových lokalít a služieb.
 • Ukladanie informácií, ktoré poskytnete. Keď poskytnete informácie alebo pridáte produkty do nákupného košíka, uložíme dané údaje do súboru cookie, ktorý si zapamätá produkty a informácie, ktoré ste pridali.
 • Spätná väzba. Spoločnosť Avantor využíva súbory cookies na to, aby ste nám mohli poskytovať spätnú väzbu v súvislosti s našimi webovými lokalitami.
 • Analytika . V rámci poskytovania našich produktov a služieb využívame súbory cookies a ďalšie identifikátory na zhromažďovanie údajov o používaní a výkonnostných údajov. Súbory cookies napríklad používame na to, aby sme spočítali počet jedinečných návštevníkov webovej stránky a vytvorili ďalšie štatistiky o prevádzke našich produktov. Patria sem súbory cookies od spoločnosti Avantor a od poskytovateľov analytických služieb tretích strán.
 • Výkon. Súbory cookies používame na vyvažovanie záťaže s cieľom zaistiť funkčnosť našich webových lokalít.

Okrem súborov cookies, ktoré pri návšteve našich webových stránok nastavuje spoločnosť Avantor, môžu aj tretie strany nastaviť súbory cookies. V niektorých prípadoch je to preto, lebo sme si najali tretiu stranu na poskytovanie služieb v našom mene, napr. analýzu webových stránok.

Ako kontrolovať súbory cookies

Banner o súboroch cookies na webovom sídle spoločnosti Avantor oznamuje používateľom, že webové sídlo spoločnosti Avantor môže používať súbory cookies a ponúka možnosť, aby používateľ v prípade potreby získal viac informácií po kliknutí na odkaz. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookies, ale poskytuje ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich zablokovanie alebo odstránenie. Nastavenia súborov cookies možno pre väčšinu prehliadačov zvyčajne nájsť v nastaveniach súkromia alebo v ponukách pomocníka. Niektoré funkcie našich webových stránok a vaša schopnosť nakupovať alebo prezerať produkty závisia od cookies. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete súbory cookies zablokovať, možno sa nebudete môcť prihlásiť alebo používať určité funkcie a môžu sa stratiť predvoľby závislé od súborov cookies. Ak sa rozhodnete odstrániť súbory cookies, nastavenia a predvoľby riadené týmito súbormi cookies sa odstránia a možno bude potrebné ich znova vytvoriť.

Naše využívanie služieb analytiky

Naše webové stránky často obsahujú technológie od poskytovateľov analytických služieb tretích strán, ktoré nám pomáhajú zostavovať súhrnné štatistiky o efektívnosti našich webových stránok, marketingových snahách alebo iných operáciách. Tieto technológie umožňujú poskytovateľom analytických služieb nastaviť alebo čítať vlastné súbory cookies alebo iné identifikátory vo vašom zariadení, prostredníctvom ktorých môžu zhromažďovať informácie o vašich online aktivitách na webových stránkach, v aplikáciách alebo iných produktoch. Analýzy vašej aktivity na našich webových stránkach sú zvyčajne anonymné, ale tretie strany môžu byť schopné spojiť tieto informácie s inými informáciami, ktoré sa o vás zhromažďujú z iných webových stránok alebo od iných tretích strán, aby vás identifikovali a vytvorili profil o vašich aktivitách na internete.

Služby tretej strany

Niektoré z našich webových stránok a aplikácií obsahujú doplnky alebo iné funkcie, ktoré vás pripájajú na webové stránky alebo iné platformy vlastnené alebo prevádzkované tretími stranami. Nižšie uvádzame zoznam týchto tretích strán, uvádzame niektoré informácie o službách, ktoré nám tieto tretie strany poskytujú a ako tieto tretie strany môžu pristupovať k vašim osobným údajom alebo ich zhromažďovať, a poskytujeme vám informácie o spôsobe kontaktovania týchto tretích strán. Pripojenie na webové stránky takýchto tretích strán by mohlo viesť k tomu, že tieto tretie strany budú zhromažďovať vaše osobné údaje a kým budete na týchto platformách, budú sa na vás vzťahovať zásady týchto tretích strán v oblasti ochrany súkromia.

Služby poskytované spoločnosťou Twitter, Inc. boli integrované do niektorých webových stránok a mobilných aplikácií spoločnosti Avantor. Keď používate služby poskytované spoločnosťou Twitter, Inc. a funkciu „retweet“, navštívené webové stránky sú prepojené s vaším účtom v službe Twitter, Inc. a oznámené ostatným používateľom jej služieb. Do služby Twitter, Inc. budú prenesené aj osobné údaje. Spoločnosť Avantor nemá žiadne informácie o obsahu prenesených údajov ani o tom, ako ich bude spoločnosť Twitter, Inc. používať. Navštívte zásady ochrany súkromia služby Twitter, Inc., ktoré sú k dispozícii na jej webovom sídle alebo na jej fyzickej adrese: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, kde nájdete viac informácií o tom, ako Twitter, Inc. spracováva vaše osobné údaje a ako môžete upraviť nastavenia účtu.

Služby poskytované spoločnosťou LinkedIn Corporation boli integrované do niektorých webových stránok a mobilných aplikácií spoločnosti Avantor. Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so sieťou LinkedIn Corporation, keď navštívite jednu z našich webových stránok, ktorá obsahuje funkcie vytvorené spoločnosťou LinkedIn Corporation. Spoločnosť LinkedIn Corporation je informovaná o tom, že ste navštívili našu webovú stránku z vašej IP adresy. Ak ste „odporučili“ našu webovú stránku alebo obchod, kým ste boli prihlásení do svojho účtu LinkedIn Corporation, spoločnosť LinkedIn Corporation môže priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu účtu LinkedIn Corporation. Spoločnosť Avantor nemá žiadne informácie o obsahu prenesených údajov ani o tom, ako ich bude spoločnosť LinkedIn Corporation používať. Navštívte zásady ochrany súkromia spoločnosti LinkedIn Corporation, ktoré sú k dispozícii na jej webovom sídle alebo na jej fyzickej adrese: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, kde nájdete viac informácií o tom, ako LinkedIn Corporation spracováva vaše osobné údaje a ako môžete upraviť nastavenia účtu.

Služby poskytované spoločnosťou Facebook Inc. boli integrované do niektorých webových stránok a mobilných aplikácií spoločnosti Avantor a môžete ich spoznať podľa loga Facebook alebo tlačidla „Páči sa mi to“ na našich webových stránkach. Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so sieťou Facebook Inc., keď sa pripojíte na Facebook prostredníctvom jednej z našich webových stránok, ktoré obsahujú doplnok vytvorený spoločnosťou Facebook Inc. Spoločnosť Facebook Inc. je informovaná o tom, že ste navštívili našu webovú stránku z vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“ na našich webových stránkach alebo keď ste prihlásení do svojo účtu na Facebooku, je možné, že spoločnosť Facebook Inc. spojí našu webovú stránku a vašu návštevu našich webových stránok s vaším používateľským účtom Facebook. Spoločnosť Avantor nemá žiadne informácie o obsahu prenesených údajov ani o tom, ako ich bude spoločnosť Facebook Inc. používať. Navštívte zásady ochrany súkromia spoločnosti Facebook Inc., ktoré sú k dispozícii na jej webovom sídle alebo na jej fyzickej adrese: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, kde nájdete viac informácií o tom, ako Facebook Inc. spracováva vaše osobné údaje a ako môžete upraviť nastavenia účtu.

Naše webové stránky používajú služby a funkcie poskytované dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Alphabet Inc., konkrétne spoločnosťou Google Inc. a YouTube LLC. Opis týchto služieb a ich vzťah k vašim osobným údajom sú uvedené nižšie.

Niektoré z našich webových stránok obsahujú tlačidlo Google+. Ak použijete tlačidlo Google+ na našich webových stránkach, spoločnosť Google Inc. uloží informácie o našom webovom sídle a stránke, ktorú ste navštívili, keď ste použili tlačidlo Google+. Tieto informácie sa môžu zobraziť s informáciami o vašom profile Google vrátane fotografie na rôznych platformách Google.

Na mnohých našich webových stránkach využívame služby webovej analytiky spoločnosti Google Inc. Služba analytiky používa súbory cookies na zhromažďovanie a prenos informácií do spoločnosti Google Inc., kde sú uložené na jej serveroch. Služby analytiky poskytované spoločnosťou Google Inc. zhromažďujú väčšinu informácií uvedených v tomto vyhlásení o ochrane súkromia vrátane vašej adresy IP, poskytovateľa internetových služieb, typu prehliadača, operačného systému a jazyka, odkazujúcich a posledne navštívených stránok a adries URL, dátumu a času, celkového času stráveného na konkrétnych stránkach, ktoré časti našich webových stránok ste navštívili, počet odkazov, na ktoré ste klikli na našich webových stránkach, a vaše vyhľadávané výrazy.

Remarketing nástroja Google Analytics umožňuje zobrazovanie reklám na základe vašich osobných záujmov, ktoré sú identifikované podľa vášho predchádzajúceho používania a správania sa webových stránok vo vašich zariadeniach. Spoločnosť Google Inc. spojí vašu históriu prehliadania na webe a v aplikácii s vaším účtom Google Inc. na účely inzercie vo všetkých vašich zariadeniach. Spoločnosť Google Inc. zhromažďuje a overuje identifikačné údaje používateľov, ktorí sú dočasne prepojení s našimi údajmi služby Google Analytics, aby definovala a vytvorila publikum pre inzerciu medzi zariadeniami.

Používame aj Google AdWords, online reklamný program poskytovaný spoločnosťou Google Inc. V súvislosti so službou Google AdWords používame sledovanie konverzií, ktorým sa nastaví súbor cookie, keď kliknete na reklamu poskytovanú spoločnosťou Google. Ak navštívite určité webové stránky, kým je daný súbor cookie stále platný, spoločnosť Google a webová stránka môžu zistiť, že ste klikli na reklamu a pokračovali na danej webovej stránke. Od spoločnosti Google Inc. dostávame informácie o počte používateľov, ktorí klikli na naše reklamy a boli presmerovaní na stránku sledovania konverzií. Prostredníctvom tohto procesu nezískavame žiadne informácie, ktoré môžu byť použité na osobnú identifikáciu používateľov.

Niektoré z našich webových stránok používajú službu Google AdSense, čo je služba, ktorá používa súbory cookies a webové majáky (malé, často priehľadné grafické obrázky) na hodnotenie návštevnosti webových stránok. Informácie generované súbormi cookies a webovými majákmi, ktoré obsahujú vašu adresu IP a súvisia s používaním našich webových stránok, sa prenášajú do spoločnosti Google a potom sa nám poskytujú, aby sme mohli určiť účinnosť našej reklamy.

Niektoré z našich webových stránok používajú doplnky vyvinuté službou YouTube LLC. Ak navštívite niektorú z našich webových stránok s doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube a server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, služba YouTube umožní spájať vaše aktivity prehliadania webu priamo s vaším osobným profilom.

Na niektorých našich webových stránkach tiež uvádzame videá, ktoré hosťuje spoločnosť Vimeo Inc. Vimeo funguje podobne ako iné video služby tretích strán uvedené v tomto vyhlásení o ochrane súkromia. Zásady spoločnosti Vimeo Inc. v oblasti ochrany súkromia nájdete na jej webovom sídle alebo sa obráťte na spoločnosť Vimeo Inc. na adrese 555 West 18th Street, New York, New York, 10011, USA.

Mnohé z našich stránok používajú službu Mapy Google, mapovú službu vyvinutú spoločnosťou Google Inc. prostredníctvom rozhrania pre programovanie aplikácií. Služba Mapy Google uloží vašu adresu IP a prenesie ju na server Google, aby určila údaje o polohe s cieľom poskytnúť geografické informácie. Na našich webových stránkach používame Mapy Google, aby sme naše webové stránky zatraktívnili a uľahčili určenie polohy našich zariadení.

S cieľom určiť, či je používateľ webovej stránky jedinec alebo automatizovaný počítačový program, na niektorých našich webových stránkach sa používa Google reCaptcha. Zhromažďujú sa rôzne informácie vrátane adresy IP, stráveného času na webovej stránke a pohybov kurzora, ktoré sa odosielajú spoločnosti Google Inc. a používajú na určenie, či ide o človeka alebo počítačový program. Vašu schopnosť vykonávať určité funkcie na webovej stránke obmedzujú určenia vykonané službou reCaptcha.

Môžete zabrániť, aby určité súbory cookies vytvorené spoločnosťou Google boli uložené vo vašom zariadení, a to výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Taktiež môžete zabrániť tomu, aby údaje generované súbormi cookies o vašom používaní webových stránok boli prenesené a spracované spoločnosťou Google Inc. a to stiahnutím a nainštalovaním doplnkov prehliadača, ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Google, alebo zrušením činností zhromažďovania údajov zakázaním služby Google Analytics. Odhlásením zo služby Google Analytics sa do zariadenia vloží súbor cookie, ktorý označuje vašu predvoľbu odhlásenia. Zásady spoločnosti Google Inc. v oblasti ochrany súkromia nájdete na odkaze https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk alebo kontaktovaním spoločnosti Google Inc. na adrese 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Niektoré z našich webových stránok používajú službu tretej strany poskytovanú spoločnosťou Marketo, Inc. na organizovanie a analýzu distribúcie informačných bulletinov. Informácie, ako napríklad vaša e-mailová adresa, ktorú nám poskytnete po prihlásení sa na odber našich informačných bulletinov, budú odoslané spoločnosti Marketo, Inc. a uložené na jej serveroch. Zásady spoločnosti Marketo v oblasti ochrany súkromia a používania súborov cookies sú dostupné na webovej stránke spoločnosti Marketo, Inc. alebo písomne na adrese Marketo, Inc., 901 Mariners Island Boulevard, San Mateo, California 94404 USA.

Upozornenie pre koncových používateľov

Mnohé produkty a služby spoločnosti Avantor sú zakúpené a určené na použitie podnikmi a inými organizáciami a kupuje ich váš zamestnávateľ, škola, agentúra alebo iná organizácia. Vaše používanie webových stránok spoločnosti Avantor môže podliehať prípadným zásadám vašej organizácie a môže podliehať aj obchodnej B2B platforme vašej organizácie (alebo tretej strany vybranej vašou organizáciou). Ak vaša organizácia kontroluje prístup na webové stránky spoločnosti Avantor, či už priamo alebo prostredníctvom platformy tretej strany, svoje otázky týkajúce sa ochrany súkromia adresujte priamo správcovi vašej organizácie. Zásady ochrany súkromia a bezpečnosti vašej organizácie sa môžu líšiť od zásad uvedených v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.

Ak na prístup na webové stránky spoločnosti Avantor používate e-mailovú adresu, ktorú poskytla organizácia, napríklad zamestnávateľ alebo škola, vlastník domény (napr. váš zamestnávateľ) priradený k vašej e-mailovej adrese môže kontrolovať a spravovať váš účet v službe Avantor a prístup k údajom a ich spracovanie.

Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť Avantor sa zaväzuje chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov. Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy. Osobné údaje, ktoré poskytujete, napríklad uchovávame v počítačových systémoch, ktoré majú obmedzený prístup a sú v kontrolovaných zariadeniach. Keď prenášame vysoko dôverné údaje (napr. číslo kreditnej karty) cez internet, chránime ich prostredníctvom opatrení, ktoré sa vyžadujú podľa normy zabezpečenia dát z platobných kariet. Naše webové stránky používajú na ochranu prenosu dôverných informácií a osobných údajov šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy vášho prehliadača, keď sa zmení z adresy „http://“ na „https://“ a zobrazí sa ikona zámku (alebo podobného indikátora, v závislosti od prehliadača, ktorý používate). Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, informácie, ktoré prenášate cez naše webové stránky, nemôžu čítať tretie strany.

Keď sa údaje, ktoré získame od tretích strán, prijmú do našich systémov, zaobchádza sa s nimi rovnakým spôsobom ako s údajmi, ktoré zhromažďujeme priamo od vás, a tiež podľa akýchkoľvek obmedzení alebo osobitných okolností požadovaných týmito tretími stranami.

Kde spracúvame osobné údaje

Osobné údaje zozbierané spoločnosťou Avantor môžu byť spracované vo vašej krajine, v Spojených štátoch a v ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej pôsobí spoločnosť Avantor alebo jej pobočky, dcérske spoločnosti alebo poskytovatelia služieb. Spoločnosť Avantor alebo jej pobočky, dcérske spoločnosti alebo poskytovatelia služieb majú hlavné dátové centrá v Spojených štátoch, Indii, Mexiku, Kanade, Švajčiarsku a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a Európskej únie. Zvyčajne je primárne miesto ukladania vo vašom regióne alebo v Spojených štátoch, často so zálohovaním do dátového centra v tom istom alebo inom regióne. Miesta na ukladanie údajov sa vyberajú tak, aby fungovali efektívne, aby sa zlepšil výkon a vytvorili sa redundancie s cieľom chrániť údaje v prípade výpadku alebo iného problému.

Na základe žiadosti na lokalite DPO@avantorsciences.com vám poskytneme potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje, a tieto údaje vám oznámime v primeranom čase. Máte právo na prístup, opravu, úpravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo ak boli spracované v rozpore s týmito pravidlami o ochrane súkromia. Môžeme vyžadovať zaplatenie neprebytočného poplatku, ktorý nám uhradí takto vzniknuté výdaje. Umožnite nám primeraný čas na zodpovedanie vašich dotazov a žiadostí. Ak nám vaše osobné údaje poskytol jeden z vašich klientov, pri odpovedi na vašu žiadosti o prístup budeme spolupracovať s klientom.

Osobe dávame príležitosť explicitne nesúhlasiť skôr, než budeme jej osobné údaje zdieľať s tretími osobami inými než naši sprostredkovatelia alebo skôr, než ich použijeme na iný hmotný účel než na aké boli pôvodne získané a následne povolené.  Ak chcete požiadať o obmedzenie poskytovania týchto osobných údajov pošlite písomnú žiadosť na adresu DPO@avantorsciences.com .

Vaše citlivé osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej strane skôr, než od vás dostaneme explicitný súhlas a takisto musíme od vás dostať explicitný súhlas skôr, než použijeme citlivé dáta na iný účel, než na aký boli pôvodne získané a následne povolené.

V určitých situáciách nás môžu požiadať o poskytnutie osobných údajov v rámci odpovede na zákonné požiadavky štátnych úradov, vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo zákonných zložiek. Osobné údaje môžeme poskytovať iným tretím osobám aj vtedy, keď tak musíme spraviť pre štátne orgány alebo nám to prikazuje zákon alebo regulácia, vrátane, ale nielen, ako reakcia na súdne príkazy a predvolania na súd.

Avantor na ochranu osobných údajov zaväzuje riešiť sťažnosti o vašom súkromí a našom získavaní alebo používaní vašich osobných údajov na ochranu osobných údajov prenášané do USA. Osoby z Európskej únie a Švajčiarska, ktoré majú otázky na ochranu osobných údajov alebo sťažnosti naň, majú najprv kontaktovať spoločnosť Avantor e-mailom na adrese DPO@avantorsciences.com.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie produktov a služieb a plnenie transakcií, ktoré ste požadovali, alebo na iné základné účely, ako je dodržiavanie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd. Keďže tieto potreby sa môžu líšiť pre rôzne typy údajov v kontexte rôznych produktov a služieb, skutočné obdobia uchovávania údajov sa budú výrazne odlišovať. Kritériá použité na určenie obdobia uchovávania údajov zahŕňajú:

 • Vyhodnocujeme potrebu udržať naše produkty, najmä produkty používané v regulovaných odvetviach, a služby a viesť primerané obchodné a finančné záznamy. Toto je všeobecné pravidlo, ktoré predstavuje základ pre väčšinu období uchovávania údajov.
 • Právne, zmluvné alebo podobné povinnosti uchovávať údaje vrátane právnych predpisov o povinnom uchovávaní údajov, vládnych nariadení o uchovávaní údajov relevantných pre vyšetrovanie alebo údajov, ktoré sa musia uchovávať na účely súdneho sporu.

V mnohých prípadoch uchovávame údaje dovtedy, kým ich aktívne neodstránite alebo kým ich vymazanie nie je prípustné podľa našich zásad uchovávania záznamov.

Zber osobných údajov o deťoch alebo od detí

Webové stránky spoločnosti Avantor vedome nezhromažďujú osobné údaje týkajúce sa veku zákazníka a my vedome nezhromažďujeme prostredníctvom webových stránok žiadne osobné informácie od detí mladších ako trinásť rokov. Ak máte menej ako trinásť rokov, neposkytujte nám žiadne osobné údaje. Vyzývame rodičov a zákonných zástupcov, aby sledovali svoje deti, na čo používajú internet. Ak máte dôvod domnievať sa, že nám dieťa mladšie ako trinásť rokov poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás na ktorejkoľvek z našich e-mailových adries na ochranu súkromia uvedených v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane súkromia

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia v prípade potreby aktualizujeme s cieľom vyjadriť vašu spätnú väzbu a zmeny v našich produktoch, službách a zákonoch. Keď zavedieme zmenu do tohto vyhlásenia, upravíme dátum „poslednej aktualizácie“ vo vrchnej časti tohto vyhlásenia o ochrane súkromia. Ak sa v tomto vyhlásení o ochrane súkromia vyskytnú významné zmeny alebo spôsob, akým spoločnosť Avantor bude používať vaše osobné údaje, upozorníme vás buď tak, že pred ich nadobudnutím účinnosti takéto zmeny uverejníme, alebo vám priamo pošleme oznámenie. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať toto vyhlásenie o ochrane súkromia, aby ste sa dozvedeli, ako spoločnosť Avantor používa a chráni vaše informácie.

Ako nás kontaktovať

Ak máte obavy týkajúce sa ochrany súkromia, sťažnosti alebo otázky pre pracovníka spoločnosti Avantor zodpovedného za ochranu súkromia, kontaktujte nás e-mailom na DPO@avantorsciences.com. Odpovieme na otázky alebo obavy alebo vás upozorníme, že potrebujeme predĺženie lehoty na prijatie opatrení v súvislosti s vašou žiadosťou bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť Avantor je správcom osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom marketingu a doručovania produktov a služieb podliehajúcich tomuto vyhláseniu o ochrane súkromia. Naša poštová adresa je Avantor Data Privacy, c/o VWR International, LLC; One Radnor Corporate Center, Suite 200; 100 Matsonford Road; Radnor, Pennsylvania, USA telefón: (+1) 610-386-1700.

VWR International Management Services GmbH & Co. KG, Hilpertstrasse 20 A, D - 64295 Darmstadt, Germany je poštová adresa nášho zástupcu pre ochranu údajov pre Európsky hospodársky priestor, Európsku úniu a Švajčiarsko.