Obchodné vyhlásenie spoločnosti Avantor o ochrane osobných údajov

Poslední aktualizace: 30. března 2023

Ochrana údajů je pro vás důležitá, a proto je důležitá také pro společnost Avantor. Toto prohlášení o ochraně obchodních údajů, dále označováno jako Prohlášení o ochraně údajů, poskytuje tři důležité informace:

 1. Jakým způsobem společnost Avantor zpracovává vaše osobní údaje;
 2. Jaké osobní údaje společnost Avantor od vás prostřednictvím komunikace s vámi nebo prostřednictvím marketingové propagace produktů a služeb získává, ať už přímo nebo prostřednictvím našich dceřiných společností; a
 3. Jakým způsobem tyto osobní údaje používáme.

Společnost Avantor, Inc. a všechny její dceřiné společnosti se v tomto prohlášení o ochraně údajů označují jako „Avantor“ a také zájmeny „my“, „nás“ nebo „náš/naše/naši“. Dceřiná společnost může být označena konkrétním názvem; pokud tomu tak není, vztahuje se toto prohlášení o ochraně údajů na všechny dceřiné společnosti Avantor. Pojem „osobní údaje“ se v tomto prohlášení o ochraně údajů používá pro označení jakýchkoli údajů, na základě kterých lze samostatně nebo ve spojení s jinými údaji určit profil fyzické osoby.

Společnost Avantor nabízí celou řadu produktů a služeb, které slouží pro navázání důvěryhodného partnerství s vámi a podporu vašich cílů poskytováním komplexních řešení v oblasti biologických věd a rozvinutých technických odvětvích po celém světě. Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na komunikaci společnosti Avantor s vámi, na produkty a služby popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů a na ostatní produkty a služby společnosti Avantor, v rámci kterých je toto prohlášení o ochraně údajů uvedeno.

Jakým způsobem osobní údaje získáváme

Společnost Avantor od vás shromažďuje osobní údaje za účelem efektivního provozu a poskytování nejlepších služeb a produktů. Některé z těchto osobních údajů nám poskytujete přímo, pokud si například na našich webových stránkách nebo v mobilních aplikacích vytváříte účet, pokud si prostřednictvím našich webových stránek prohlížíte nebo objednáváte produkty nebo služby, pokud komunikujete s našimi centry podpory zákazníků nebo prodejními zástupci, pokud objednáváte produkty nebo služby vlastním jménem nebo jménem vaší organizace, pokud nahráváte na web SciTivity.com nebo obdobné webové stránky informace, pokud reagujete na přímé e-mailové požadavky, elektronické a internetové marketingové kampaně, informační zpravodaje a propagační kampaně, pokud nás kontaktujete za účelem vyžádání materiálů, informací nebo podpory a pokud odpovídáte na průzkumy spokojenosti. Některé osobní údaje získáváme také záznamem toho, jakým způsobem s námi komunikujete pomocí různých technologií, například krátkými textovými soubory uloženými na vašem zařízení, které se většinou označují jako soubory „cookie“, a získáváním historie soukromých objednávek za účelem lepšího posouzení produktů a služeb, které si můžete v budoucnu zakoupit.

Některé osobní údaje získáváme také od třetích stran. Mezi tyto třetí strany patří:

 • Sociální sítě, kdy sledujete, líbí se vám, připojujete se nebo jinak používáte naše materiály na různých platformách sociálních médií;
 • Lodní, dopravní, celní, přepravní a jiné logistické společnosti, distributoři, subdistributoři a ostatní dodavatelští partneři, dodavatelé, smluvní prodejci a třetí strany, které ověřují nebo dodávají informace o úvěruschopnosti, poloze nebo adrese;
 • Zpracovatelé plateb;
 • Poskytovatelé služeb, včetně poskytovatelů internetového připojení, kteří nám poskytují IP adresu, identifikační údaje, typ prohlížeče, operační systém a jazyk, úvodní a ukončovací stránky, jednotné adresy zdroje, datum a čas, dobu strávenou nad konkrétními stránkami, části našich stránek, které navštívíte, počet odkazů, na které kliknete na našich webových stránkách, a hledaná slova, která používáte;
 • Dodavatelé a ostatní obchodní partneři, se kterými nabízíme co-brandingové nebo jiné služby nebo se kterými se účastníme společných marketingových aktivit; a
 • Veřejně dostupné zdroje, jako jsou otevřené státní databáze nebo jiné osobní údaje ve veřejné sféře.

Osobní údaje, které shromažďujeme

O osobních údajích, které shromažďujeme, můžete rozhodovat. Údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu interakcí se společností Avantor, zadaných volbách, včetně primárních nastavení, a na produktech a službách, které používáte. Pokud budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, můžete odmítnout. Pokud se rozhodnete neuvádět osobní údaje potřebné pro poskytování produktu nebo služby, tento produkt nebo službu vám pravděpodobně nebudeme moci poskytnout.

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující položky:

Jméno a kontaktní údaje. Získáváme vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, název pracovní pozice, fakturační a dodací adresu, název organizace, kterou zastupujete, telefonní a faxové číslo a další obdobné kontaktní údaje.

Přihlašovací údaje. Shromažďujeme hesla, nápovědy hesel, uživatelská jména, čísla účtů a obdobné bezpečnostní údaje používané pro ověřování a přístup k účtu.

Demografické údaje. Shromažďujeme o vaší osobě takové osobní údaje, jako je stát, ve kterém žijete nebo pracujete, oddělení organizace, kterou zastupujete, odvětví, profesní zájmy a preferovaný jazyk.

Údaje o platbách. Shromažďujeme osobní údaje nezbytné pro zpracování platby při nákupech, jako je číslo platebního prostředku (například číslo kreditní karty nebo číslo objednávky), bezpečnostní kód vztahující se k platebnímu prostředku, je-li to vyžadováno, a datum skončení platnosti platebního prostředku.

Údaje o používání. Kromě údajů o používání našich webových stránek a mobilních aplikací, které získáváme přímo od vás a od třetích stran, shromažďujeme také osobní údaje o tom, jakým způsobem vy a vaše organizace nakupujete a používáte naše produkty a služby. Shromažďujeme například tyto údaje:

 • Údaje o používání produktů. Shromažďujeme údaje o produktech a službách, které si prohlížíte nebo nakupujete, navštívené webové stránky a produkty, které vkládáte do nákupního košíku. Tyto údaje zahrnují hledané výrazy, nastavení, vybrané předvolby a technické požadavky.
 • Údaje o zařízení, připojení a konfiguraci. Shromažďujeme údaje o vašem zařízení a síti, kterou využíváte pro připojení k našim produktům. Sem patří údaje o operačních systémech, prohlížeči a ostatních softwarových programech instalovaných na vašem zařízení a zahrnuje rovněž IP adresy a identifikátory zařízení.
 • Údaje o záruce, vrácení zboží a ostatní údaje o výkonnosti. Shromažďujeme údaje o výkonnosti produktů a služeb, které nakupujete, a vaše zkušenosti s nimi. Rovněž shromažďujeme zpětnou vazbu, kterou nám předáváte, recenze produktů a dotazy a informace, které poskytujete oddělení podpory zákazníků. Pokud nás kontaktujete, například ve věci podpory zákazníků, sledujeme a zaznamenáváme telefonní rozhovory nebo chaty s našimi zástupci, pokud však sledování nebo záznam není zakázán zákonem. Shromažďujeme rovněž údaje o výkonnosti našich webových stránek a zda fungují řádně. Tyto údaje nám pomáhají zjistit problémy s produkty, které používáte, a produkty, služby a možnosti zakoupení zlepšovat.

Zájmy a konexe. Shromažďujeme údaje o vašich profesních zájmech, jako je odvětví, ve kterém pracujete, kategorie a typy produktů a služeb, které vás zajímají nebo mohou zajímat, a naše publikace, které odebíráte. Kromě osobních údajů, které nám poskytujete výslovně, můžeme vaše zájmy zjistit z ostatních údajů, které shromažďujeme.

Kontakty a vztahy. Shromažďujeme údaje o vašich kontaktech, pokud používáte jednu z našich webových stránek nebo aplikací pro správu laboratoře, jako je SciTivity.com, nebo prostřednictvím těchto platforem komunikujete s lidmi či organizacemi.

Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o vaší poloze, pokud nám poskytnete fakturační a dodací adresu. Shromažďujeme také údaje o vaší poloze, pokud používáte naše webové stránky a mobilní aplikace nebo určité produkty či funkce v našich mobilních aplikacích, které jsou vázané na určitou polohu a které využívají data z Globálního družicového polohového systému. IP adresa a také údaje o městu, zemi a PSČ nám rovněž poskytují nepřesné údaje o vaší poloze.

Privátní obsah. Shromažďujeme obsah vašich souborů a ostatní komunikace, je-li to nutné, abychom vám poskytli údaje o produktech a službách a podporu pro tyto produkty a služby. Pokud například odesíláte soubor obsahující obrázek poškozené zásilky, shromažďujeme obsah tohoto souboru, abychom mohli požadavek vyhodnotit. Pokud například na web SciTivity.com odesíláte seznam laboratorního vybavení a personálu, tento seznam vybavení a personálu ukládáme za účelem poskytování služeb plánování. Mezi ostatní údaje, které shromažďujeme za účelem poskytování komunikačních služeb, patří:

 • text předmětu a e-mailu,
 • text nebo ostatní obsah rychlé zprávy,
 • zvukový nebo obrazový záznam video zprávy; a
 • zvukový záznam a přepis přijaté hlasové zprávy.

Videozáznamy. Pokud vstupujete do našich podnikových, výrobních nebo distribučních prostor nebo jiných budov, nebo navštívíte akci společnosti Avantor, může být bezpečnostními kamerami zaznamenána vaše podobizna.

Jakým způsobem osobní údaje používáme

Společnost Avantor používá osobní údaje získané od vás a o vás ke dvěma základním účelům:

 1. pro provozování obchodní činnosti a poskytování produktů a služeb, které nabízíme a které si kupujete; a
 2. ke komunikaci s vámi, včetně naší snahy o propagaci, vzdělávání a informování o naší obchodní činnosti, produktech a službách.

Při realizaci těchto účelů používáme osobní údaje, které shromažďujeme za účelem poskytování lepší úrovně pro zákazníky a přístupu k našim produktům a službám. Pokud jste například přihlášení ke svému účtu a prohlížíte si určité typy laboratorního vybavení nebo určitou třídu chemikálií, můžeme tyto informace nebo ostatní informace související s vaším účtem využít pro tvorbu doporučení nebo zasílání informací o nových produktech, které by vás mohly zajímat a které jsou v prodeji. Informace o produktech, které si prohlížíte na našich webových stránkách, můžeme předávat našemu prodejnímu oddělení, aby mohlo posoudit, zda máte zájem o zakoupení těchto produktů. Jiný příklad: pokud vy a ostatní zákazníci ve stejné zeměpisné oblasti objednají velký objem určitého produktu nebo služby, můžeme zajistit dostatečné zásoby tohoto produktu nebo odpovídající zdroje pro pokrytí služby v dané zeměpisné oblasti.

Poskytování a zlepšování produktů a služeb. Používáme údaje k poskytování a zlepšování nabízených produktů a služeb a provádění aktivit, které jsou pro naši obchodní činnost nezbytné. Sem patří zajišťování zdrojů, výroba a distribuce produktů, zajišťování a zlepšování výkonnosti produktů, vývoj nových produktů, vedení výzkumu, poskytování podpory zákazníkům a vývoj a zlepšování služeb. Příklady takových způsobů používání zahrnují následující:

 • Poskytování produktů a služeb. Používáme údaje pro provádění transakcí a poskytování produktů a služeb.
 • Podpora zákazníků. Používáme údaje k opravě, výměně nebo refundaci produktů nebo služeb, poskytování požadovaných zákonných informací a ostatních služeb podpory zákazníků.
 • Zlepšování produktů a služeb. Používáme údaje pro zlepšování výkonnosti našich produktů a služeb a pro vývoj nových produktů a služeb. Například na základě záručních nároků zjišťujeme výrobní vady a spolupracujeme s našimi dodavateli na řešení těchto nároků a vývoji vylepšených produktů.
 • Obchodní aktivity. Používáme údaje pro sestavování, slučování a analýzu informací, abychom mohli provozovat obchodní aktivity a činit informovaná rozhodnutí.

Komunikace. Používáme údaje získané od vás pro komunikaci s vámi a individuální nastavení komunikace. Můžeme vás například kontaktovat e-mailem nebo jinými prostředky, abychom vám připomněli, že jste umístili produkty do online nákupního košíku a že tyto produkty jsou připravené k zakoupení, abychom vás informovali o aktualizaci nebo vylepšení produktu, který si často kupujete, nebo pokud pro vás máme speciální cenové nabídky produktů, o které jste projevili zájem; abychom vás informovali o stavu vaší objednávky, pozvali vás k účasti na průzkumu nebo vám zaslali materiály vhodné pro vaši oblast profesního zájmu.

Marketing. Používáme údaje shromážděné v rámci našich obchodních interakcí s vámi a prostřednictvím našich webových stránek pro propagaci produktů a služeb. Například:

 • Můžeme používat údaje za účelem výběru a poskytování dodatečných informací o produktech a službách, které vás mohou zajímat.
 • Získané souhrnné a anonymní údaje můžeme sdílet se třetí stranami, aby nám pomohly analyzovat nákupy produktů a služeb, díky čemuž můžeme efektivněji propagovat produkty, které si budete chtít zakoupit.

Marketingové a propagační položky, které se zobrazují, mohou vybírány na základě shromážděných údajů o vaší osobě, jako jsou vaše profesní zájmy, transakce nebo obsah, který si prohlížíte po přihlášení k našim webovým stránkám. Pokud se zajímáte například o chromatografii, můžeme mám nabízet produkty a služby související s chromatografií.

Proč osobní údaje sdílíme

Osobní údaje sdílíme s vaším souhlasem nebo v případě, že je to nutné pro dokončení zahájených transakcí, abychom vám mohli poskytovat produkty a služby, o které jste požádali nebo které jste schválili. Se třetími stranami sdílíme například vaše jméno, dodací adresu a jiné relevantní kontaktní údaje, jako jsou naši dodavatelé, pokud od nás objednáváte produkty, které se zasílají přímo z pobočky dodavatele k vám. Vaše jméno, dodací adresu a ostatní důležité údaje sdílíme také s našimi subdodavateli, kteří vám poskytují služby, které jste si u nás objednali. Pokud pro uskutečnění nákupu poskytujete i platební údaje, budeme tyto platební údaje sdílet s bankami a zpracovateli plateb třetích stran, abychom mohli platbu přijmout a chránit vás i sebe před podvodem a úvěrovým rizikem.

Kromě toho sdílíme osobní údaje s dceřinými společnosti pod kontrolou Avantor, abychom vám a vaší organizaci mohli poskytovat produkty a služby po celém světě. Osobní údaje sdílíme také s našimi dodavateli nebo ostatními třetími stranami, které pro nás pracují, a to způsobem, který je v souladu s účely popsanými v tomto prohlášení o ochraně údajů. Například jsme uzavřeli smlouvy se společnostmi o fyzickém ukládání a zabezpečení dat nebo poskytování softwaru, který nám pomáhá spravovat data generovaná naší obchodní činností. Údaje, které tyto společnosti ukládají, zabezpečují a pomáhají spravovat, zahrnují vaše osobní údaje. Tyto společnosti musí souhlasit s tím, že budou postupovat podle požadavků na ochranu a zabezpečení osobních údajů stanovených zákonem a smlouvami, které jsme s těmito společnostmi podepsali; osobní údaje, které od nás obdrží, nesmí používat pro žádný jiný účel než pro konkrétní účely související s naší obchodní činností. Osobní údaje můžeme sdílet také v rámci podnikových transakcí, jako je fúze nebo prodej aktiv.

V neposlední řadě zpřístupňujeme, převádíme, sdílíme a uchováváme osobní údaje, pokud se v dobré víře domníváme, že je to nezbytné pro dodržování platných zákonů nebo v rámci platného soudního procesu, včetně soudních a vládních orgánů; abychom zabránili ztrátám na životech nebo závažnému zranění jakékoli osoby; a z ostatní důvodů povolených zákony na ochranu údajů.

Celá řada aktivit týkajících se zpracování osobních údajů se provádí s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat. Chcete-li svůj souhlas zrušit, žádáme vás, abyste nám na e-mailovou adresu uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů odeslali e-mail. Údaje zpracované před přijetím požadavku mohou být i přesto zpracovány v souladu se zákonem a jakékoli údaje zpracované jako součást plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo které se zpracovávají za účelem oprávněných zájmů, budou rovněž zpracovány.

Jak získat přístup a kontrolu nad osobními údaji

Kdykoli máte právo požádat o informace o vašich osobních údajích, které ukládáme a zpracováváme, o jejich původu a příjemcích a účelu shromažďování. Tyto informace vám poskytneme bezplatně. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo odstranění svých osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na základě e-mailové adresy uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo můžete písemně kontaktovat pověřence pro ochranu údajů na níže uvedené adrese. Samozřejmě také možnost podat stížnost úřadu na ochranu údajů ve vaší zemi.

Shromažďování a používání údajů společností Avantor můžete také upravit. Způsob, jakým můžete přistupovat k osobním údajům a mít nad nimi kontrolu, závisí na webových stránkách, které používáte. Například:

 • Online účet. Pokud chcete ze svého účtu Avantor nebo VWR zpřístupnit, upravit nebo odebrat určité profilové údaje, změňte heslo nebo přidejte údaje o zabezpečení; můžete tak učinit na našich webových stránkách.
 • Anonymní prohlížení. Z důvodu zajištění ochrany údajů máte možnost procházet naše webové stránky nebo používat naše aplikace bez sdělování určitých údajů, jako je například křestní jméno nebo příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ačkoli určité funkce, jako je dostupnost produktů, smluvní ceny a objednávání vyžadují registraci účtu nebo přihlášení.

Pokud nemáte k určitým osobním údajům získaným společností Avantor prostřednictvím našich webových stránek přístup, můžete kdykoli kontaktovat společnost Avantor, VWR nebo NuSil nebo kteroukoli z našich dceřiných společnosti na základě níže uvedené e-mailové adresy. Váš požadavek zpracujeme nebo vás budeme informovat o tom, zda potřebujeme více času na zpracování požadavku bez zbytečného prodlení; v každém případě do jednoho měsíce od přijetí požadavku.

DPO@avantorsciences.com

Předvolby komunikace

Můžete si vybrat, zda chcete přijímat marketingová sdělení od společnosti Avantor e-mailem, poštou nebo telefonicky. Pokud od nás dostáváte propagační e-maily a chcete jejich odběr odhlásit, můžete tak učinit na základě pokynů v daném sdělení. Můžete rozhodovat také o propagačních e-mailech, telefonických hovorech a poště, a to přihlášením k účtu a zobrazením předvoleb komunikace a zasílání e-mailů, kde můžete aktualizovat kontaktní údaje, spravovat předvolby kontaktů, odhlásit odběry a zadat, zda chcete sdílet kontaktní údaje s třetími stranami k propagačním a marketingovým účelům. Pokud nemáte vytvořený účet prostřednictvím jedné z našich webových stránek, můžete spravovat předvolby kontaktů tak, že se obrátíte na naše týmy podpory zákazníků. Tato nastavení se nevztahují na povinnou komunikaci, která je součástí určitých obchodních činností společnosti Avantor, jako je potvrzení objednávky, dodací listy nebo žádosti o schválení objednávky, nebo na ostatní informační kanály, které mají vlastní způsob odhlášení.

Vaše právo na podávání stížností regulačním úřadům Evropské unie

Občané členských států Evropské unie mají právo podat stížnost dozorovému úřadu členského státu EU, ve kterém občané žijí a pracují nebo ve kterém došlo k předpokládanému porušení práv na ochranu údajů. Občané členských států Evropské unie mají také právo podat stížnost a mají nárok na účinný opravný prostředek, pokud se domnívají, že jejich práva na ochranu údajů byla porušena, protože jsme při zpracování jejich osobních údajů nedodržovali zákony na ochranu údajů. Občané Evropské unie mohou vznést nárok na opravný prostředek soudům členského státu Evropské unie, ve kterém působíme nebo ve kterém občan žije.

Podání stížnosti dozorovému úřadu nebo žádost o opravný prostředek nezabraňuje občanu Evropské unie žádat další opravné prostředky za porušení práv na ochranu údajů.

Soubory cookie a obdobné technologie

Soubor cookie je kód přiřazený vašemu zařízení, pokud navštívíte nějakou webovou stránku nebo aplikaci. Soubor cookie často sestává z řetězce číslic a písmen, které jednoznačně určují váš počítač, ale mohou obsahovat také další informace. Společnost Avantor používá soubory cookie, zásuvné moduly, odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran a obdobné technologie pro poskytování webových stránek a online služeb a shromažďování osobních údajů. Třetí strany rovněž shromažďují osobní údaje naším jménem pomocí souborů cookie a obdobných technologií, aby nám tyto třetí strany mohly poskytovat služby a informace.

Používání souborů cookie a obdobných technologií

Soubory cookie a obdobné technologie používáme k několika účelům, v závislosti na produktu nebo službách, včetně:

 • Ukládání předvoleb a nastavení. Nastavení, která umožňují našim webovým stránkám správně fungovat nebo které uchovávají předvolby v čase, mohou být ukládány na vašem počítači nebo jiném zařízení. Ukládáme například takové předvolby, jako je jazyk a nastavení prohlížeče, aby nebylo nutné je obnovovat při každé další návštěvě webové stránky. Pokud odhlásíte odběr marketingových materiálů podle zájmů, uložíme nastavení odhlášení na vašem zařízení ve formě souboru cookie.
 • Přihlášení a ověření. Pokud se přihlásíte k webové stránce pomocí svého účtu, uložíme na vašem zařízení jedinečné identifikátory, abyste mohli procházet jednotlivé stránky webu bez nutnosti opětovného přihlašování na každé stránce. Rovněž si budete moci uložit přihlašovací údaje, abyste se při každém dalším navštívení webové stránky nemuseli přihlašovat.
 • Zabezpečení. Soubory cookie používáme pro zlepšení zabezpečení našich webových stránek a služeb.
 • Ukládání poskytovaných informací. Pokud nám poskytujete údaje nebo přidáváte produkty do nákupního košíku, ukládáme data v souboru cookie, aby došlo k zapamatování produktů a informací, které jste přidali.
 • Zpětná vazba. Společnost Avantor používá soubory cookie k tomu, abyste se mohli podělit o zpětnou vazbu na našich webových stránkách.
 • Analýza. Abychom mohli poskytovat produkty a služby, používáme soubory cookie a jiné identifikátory, které nám umožní získat údaje o používání a výkonnosti. Používáme například soubory cookie pro sledování počtu návštěv webové stránky jednotlivými návštěvníky a vytváření statistik týkajících se používání našich produktů. Sem patří soubory cookie od společnosti Avantor a poskytovatelů analýz třetích stran.
 • Výkonnost. Používáme soubory cookie pro snížení zatížení, abychom zajistili běžnou funkčnost našich webových stránek.

Kromě souborů cookie, které společnost Avantor nastavuje při navštívení webových stránek, mohou při návštěvě webových stránek používat soubory cookie také třetí strany. V některých případech je to proto, že jsme třetí stranu pověřili poskytováním služeb naším jménem, například analýzou webu.

Jak mít soubory cookie pod kontrolou

Na webové stránce společnosti Avantor informuje reklamní pruh o souborech cookie webové uživatele o tom, že webová stránka společnosti Avantor může používat soubory cookie, a uvádí možnost zobrazení dalších informací, pokud uživatel klikne na odkaz. V některých zemích si uživatelé webu mohou vybrat své předvolby cookies na stránce předvoleb cookies. Pokud budou nadále používat web bez výběru, zůstanou na místě pouze soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování webu. Uživatelé webu mají možnost přijmout všechny soubory cookie nebo přijmout pouze základní soubory cookie. Uživatelé webu mohou své předvolby kdykoli aktualizovat. Náš webový prohlížeč poskytuje ovládací prvky, takže můžete blokovat, mazat nebo vybírat soubory cookie. Na souborech cookie závisí některé funkce našich webových stránek a možnost zakoupení nebo procházení produktů. Mějte prosím na paměti, že pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat, nebudete moci se přihlásit ani používat určité funkce a předvolby, které závisejí na souborech cookie, mohou být smazány. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit, nastavení a předvolby ovládané těmito soubory cookie budou odstraněny a bude pravděpodobně nutné je vytvořit znovu.

Používání analytických služeb

Naše webové stránky často obsahují technologie od poskytovatelů analýz třetích stran, které nám pomáhají sestavovat souhrnné statistiky o efektivnosti našich webových stránek, marketingových kampaních nebo ostatních činností. Tyto technologie umožňují poskytovatelům analýz nastavení nebo čtení vlastních souborů cookie nebo ostatních identifikátorů na vašem zařízení, prostřednictvím kterých mohou shromažďovat informace o vašich online aktivitách napříč aplikacemi, webovými stránkami nebo ostatními produkty. Analýza vašich aktivit na naší webové stránce je obvykle anonymní, ale třetí strany mohou mít možnost propojit tyto informace s jinými informacemi získanými z jiných webových stránek nebo od jiných třetích stran za účelem zjištění vaší totožnosti a vytvoření profilu o vašich aktivitách na internetu.

Služby třetích stran

Některé naše webové stránky a aplikace obsahují zásuvné moduly nebo jiné funkce, které vás připojují k webovým stránkám nebo jiným platformám, které vlastní nebo provozují třetí strany. Vytvořili jsme seznam těchto třetích stran, uvedli některé informace o službách, které nám tyto třetí strany poskytují, a způsob, jakým mohou tyto třetí strany přistupovat k vašim osobním údajům nebo je získávat, a poskytli informace o způsobu kontaktování těchto třetích stran níže. Připojování k takových webovým stránkám třetích stran může mít za následek to, že tyto třetí strany mohou shromažďovat vaše osobní údaje, a při používání těchto platforem se na ně budou vztahovat zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

Součástí některých webových stránek a mobilních aplikací Avantor jsou služby poskytované společností Twitter, Inc. Pokud používáte služby poskytované společností Twitter, Inc. a funkci „retweet“, jsou navštívené stránky propojené s účtem u společnosti Twitter, Inc. a zveřejněné ostatním uživatelům služeb. Společnosti Twitter, Inc. budou rovněž předány osobní údaje. Společnost Avantor nemá povědomí o obsahu přenášených údajů ani o způsobu, jakým je bude společnost Twitter, Inc. používat. Více informací o tom, jakým způsobem společnost Twitter, Inc. zpracovává vaše osobní údaje a jak můžete nastavení účtu změnit, najdete v zásadách ochrany údajů společnosti Twitter, Inc., které jsou k dispozici na webové stránce nebo na fyzické adrese: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Součástí některých webových stránek a mobilních aplikací Avantor jsou služby poskytované společností LinkedIn Corporation. Pokud navštívíte jednu z našich webových stránek s funkcemi vytvořenými společností LinkedIn Corporation, vytvoří prohlížeč přímé připojení k síti společnosti LinkedIn Corporation. Společnost LinkedIn Corporation obdrží informaci o tom, že jste navštívili naši webovou stránku ze své IP adresy. Pokud naši webovou stránku nebo společnost během svého přihlášení k účtu společnosti LinkedIn Corporation „doporučíte“, může společnost LinkedIn Corporation přiřadit návštěvu naší webové stránky vašemu účtu u společnosti LinkedIn Corporation. Společnost Avantor nemá povědomí o přenášeném obsahu nebo způsobu jeho využití společností LinkedIn Corporation. Více informací o tom, jakým způsobem společnost LinkedIn Corporation zpracovává vaše osobní údaje a jak můžete nastavení účtu změnit, najdete v zásadách ochrany údajů společnosti LinkedIn Corporation, které jsou k dispozici na webové stránce nebo na fyzické adrese: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Součástí některých webových stránek a mobilních aplikací Avantor jsou služby poskytované společností Facebook Inc.; ty lze rozpoznat podle loga Facebook nebo tlačítka „To se mi líbí“ na našich webových stránkách. Pokud se připojíte k síti Facebook prostřednictvím jedné z našich webových stránek se zásuvným modulem vytvořeným společností Facebook Inc., vytvoří prohlížeč přímé spojení se sítí společnosti Facebook Inc. Společnost Facebook Inc. obdrží informaci, že jste naši webovou stránku navštívili ze své IP adresy. Pokud naši webovou stránku při přihlášení k účtu sítě Facebook označíte jako „To se mi líbí“, může společnost Facebook Inc. přiřadit webovou stránku a návštěvu webové stránky vašemu uživatelskému účtu sítě Facebook. Společnost Avantor nemá povědomí o obsahu přenášených údajů ani o způsobu, jakým je bude společnost Facebook Inc. používat. Více informací o tom, jakým způsobem společnost Facebook Inc. zpracovává vaše osobní údaje a jak můžete nastavení účtu změnit, najdete v zásadách ochrany údajů společnosti Facebook Inc., které jsou k dispozici na webové stránce nebo na fyzické adrese: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Naše webové stránky používají služby a funkce poskytované dceřinými společnostmi Alphabet Inc., a sice Google Inc. a YouTube LLC. Popisy těchto služeb a jejich vztah k vašim osobním údajům jsou uvedeny podrobněji níže.

Některé naše webové stránky mají tlačítko Google+. Pokud použijete tlačítko Google+ na našich webových stránkách, společnost Google Inc. uloží informace o naší webové stránce a také stránce, kterou jste navštívili při používání tlačítka Google+. Tyto informace mohou být zobrazeny spolu s informacemi o profilu Google, včetně fotografie, na nejrůznějších platformách společnosti Google.

Na celé řadě našich webových stránek používáme služby analýzy webů od společnosti Google Inc. Služba analýzy používá soubory cookie pro získávání a přenos informací společnosti Google Inc., která je ukládá na serverech. Analytické služby poskytované společností Google Inc. získávají celou řadu informací uvedených v tomto prohlášení o ochraně údajů výše, včetně IP adresy, poskytovatele internetových služeb, typu prohlížeče, operačního systému a jazyka, úvodních a koncových stránek a adres USL, data a času, doby strávené u jednotlivých stránek, navštívených částí webových stránek, počtu využitých odkazů na webové stránce a hledaných výrazů.

Služba Google Analytics Remarketing umožňuje zobrazování reklamy na základě osobních zájmů, podle předchozího používání a vzorců používání na vašem zařízení. Společnost Google Inc. propojí historii procházení webů a aplikací s účtem Google Inc. pro účely zobrazování reklamy na vašich zařízeních. Společnost Google Inc. získává a ověřuje informace o určení totožnosti uživatelů, kteří jsou dočasně propojení s daty služby Google Analytics, a sice za účelem definování a vytváření příjemců reklamy napříč zařízeními.

Používáme rovněž Google Adwords, program pro online reklamy poskytovaný společností Google Inc. V souvislosti s programem Google Adwords používáme nástroj Conversion Tracking, který vytvoří soubor cookie, jakmile kliknete na reklamu od společnosti Google. Pokud navštívíte určité stránky a soubor cookie je ještě aktivní, mohou společnost Google a webová stránka zjistit, že jste na reklamu klikli a pokračovali na webovou stránku. Od společnosti Google Inc. obdržíme informaci o počtu uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a byli přesměrováni na stránku se službou Conversion Tracking. Na základě tohoto procesu nezískáváme žádné informace, které by bylo možné využít pro určení totožnosti uživatelů.

Některé z našich webových stránek používají Google AdSense, službu, která využívá soubory cookie a prvky web beacon (drobné, často průhledné grafické prvky) pro vyhodnocení používání webových stránek uživateli. Informace vytvořené soubory cookie a prvky web beacon, které zahrnují IP adresu, související s používáním našich webových stránek jsou předávány společnosti Google a poté jsou poskytovány nám, abychom mohli posoudit efektivnost inzerce.

Některé naše webové stránky používají zásuvné moduly vyvinuté společností YouTube LLC. Pokud navštívíte jednu z našich webových stránek zahrnující zásuvný modul YouTube, vytvoří se připojení k serverům YouTube a server YouTube obdrží informaci o tom, kterou z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňuje YouTube propojit aktivitu procházení přímo s profilem vašeho účtu.

Na některých našich webových stránkách jsou umístěna videa hostovaná společností Vimeo Inc. Společnost Vimeo funguje podobně jako ostatní služby videí třetích stran uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů. Tyto zásady ochrany údajů pro Vimeo Inc. najdete na webové stránce nebo kontaktujte společnost Vimeo Inc. na adrese 555 West 18th Street, New York, New York, 10011, USA.

Celá řada našich stránek používá Mapy Google, službu map vyvinutou společností Google Inc., a to prostřednictvím programovacího rozhraní aplikace. Mapy Google ukládají vaši IP adresu a přenášejí ji na server Google, na jejím základě zjišťují údaje o poloze a poskytují zeměpisné údaje. Mapy Google používáme na našich webových stránkách pro zatraktivnění webu a zveřejnění polohy jednotlivých poboček.

V některých částech našich webových stránkách používáme službu Google reCaptcha, abychom zjistili, zda je uživatel webové stránky fyzická osoba nebo automatizovaný počítačový program. Získáváme nejrůznější informace, včetně vaší IP adresy, délky pobytu na webové stránce a pohybů kurzoru; tyto informace jsou předávány společnosti Google Inc. a používají se pro zjištění toho, zda jste fyzická osoba nebo počítačový program. Možnosti používání určitých funkcí na webové stránce jsou omezeny zjištěními služby reCaptcha.

Můžete zakázat ukládání některých souborů cookie vyvinutých společností Google zadáním příslušných nastavení ve svém prohlížeči. Můžete rovněž zakázat přenos a zpracování dat vytvořených souborem cookie ohledně používání webové stránky společností Google Inc., a sice stažením a instalací zásuvných modulů prohlížeče od společnosti Google nebo odhlášením shromažďování údajů deaktivací služby Google Analytics. Odhlášením služby Google Analytics dojde k uložení souboru cookie na vaše zařízení, který označuje předvolbu odhlášení. Zásady společnosti Google Inc. pro ochranu údajů najdete na následující adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. nebo kontaktujte společnosti Google Inc. na adrese 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Některé naše webové stránky používají službu třetích stran poskytovanou společností Marketo, Inc. pro organizaci a analýzu distribuce informačních zpravodajů. Informace, jako je e-mailová adresa, kterou nám poskytujete při přihlášení odběru informačních zpravodajů, bude předána společnosti Marketo, Inc. a uložena na serverech společnosti. Zásady společnosti Marketo o ochraně osobních údajů a souborech cookie jsou k dostání na webové stránce společnosti Marketo, Inc. nebo můžete kontaktovat společnost Marketo, Inc. na adrese 901 Mariners Island Boulevard, San Mateo, California 94404 USA.

Tyto webové stránky využívají nástroj Clarity. Poskytovatelem je společnost Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (dále označovaný jako „Clarity“).

Clarity je nástroj pro analýzu uživatelských vzorců na těchto webových stránkách. Clarity zaznamenává zejména pohyby kurzoru a sestavuje grafiky, které ukazují, u kterých částí webu uživatelé používali posuvníky nejčastěji (teplotní mapy). Clarity také zaznamenává relace, takže lze pozorovat používání stránek ve formě videozáznamů. Dále získáváme informace o obecném chování uživatele v rámci našich webových stránek.

Clarity využívá technologie, které umožňují rozpoznání uživatelů za účelem analýzy uživatelských vzorců (například soubory cookie nebo použití otisků zařízení). Vaše osobní údaje budou archivovány na serverech společnosti Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) ve Spojených státech.

Pokud bylo získáno vaše svolení (souhlas), bude použití výše uvedené služby předmětem článku 6 odstavce 1 věty a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a § 25 TTDSG (německý zákon o telekomunikacích). Souhlas lze kdykoliv zrušit. Pokud váš souhlas získán nebyl, pak se na použití služby bude vztahovat článek 6 odstavec 1 věta f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR); oprávněným zájmem provozovatele webových stránek je efektivní analýza uživatelských vzorců.

Další podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s nástrojem Clarity najdete na stránce: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq. Uzavřeli jsme dohodu o zpracování údajů (DPA) pro použití výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu uzavřenou v souladu se zákony na ochranu osobních údajů, která zaručuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek budou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny a s požadavky GDPR.

Oznámení koncovým uživatelům

Celá řada produktů a služeb Avantor je koncipována pro používání podniky a jinými organizacemi a nakupuje je váš zaměstnavatel, škola, agentura nebo jiná organizace. Na používání webových stránek Avantor se vztahují zásady vaší organizace, jsou-li k dispozici, a může být také předmětem platformy B2B vaší organizace (nebo třetí strany určené vaší organizací). Pokud vaše organizace spravuje přístup k webovým stránkám Avantor, ať už přímo nebo prostřednictvím platformy třetí strany, směřujte dotazy týkající se ochrany údajů správci vaší organizace. Zásady ochrany údajů a zabezpečení vaší organizace se mohou lišit od zásad uvedených v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Pokud pro přístup k webovým stránkám Avantor používáte e-mailovou adresu poskytovanou vaší organizací, jako je zaměstnavatel nebo škola, vlastník domény (např. váš zaměstnavatel) přiřazený k vaší e-mailové adrese může řídit a spravovat váš účet Avantor a přístup a údaje zpracovávat.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost Avantor se zavazuje k ochraně zabezpečení osobních údajů. Na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním používáme celou řadu bezpečnostních technologií a postupů. Ukládáme například osobní údaje dostupné v počítačových systémech, které mají omezený přístup a jsou umístěny ve střežených budovách. Pokud převádíme přes internet vysoce důvěrné údaje (jako číslo kreditní karty), chráníme jej s využitím opatření požadovaných standardy zabezpečení platebních karet. Naše webové stránky používají pro zabezpečení přenosu důvěrných údajů a osobních údajů šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení v prohlížeči poznáte tak, že v řádku adresy se parametr „http://“ změní na „https://“ a v panelu adresy prohlížeče se zobrazí symbol zámku (nebo obdobný indikátor, v závislosti na prohlížeči, který chcete využít). Pokud je aktivní šifrování SSL nebo TLS, nemohou informace přenesené prostřednictvím našich webových stránek číst třetí strany.

Jakmile data získaná od třetích stran přijmeme do systému, budou zapracovávány stejný způsobem, jakým zpracováváme data získaná přímo od vás a také v souladu s jakýmikoli omezeními nebo zvláštními okolnostmi vyžadovanými těmito třetími stranami.

V jakých případech osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje získané společností Avantor mohou být zpracovávány ve vaší zemi, ve Spojených státech nebo v jakékoli jiné zemi, ve které má Avantor pobočky, dceřiné společnosti nebo poskytovatele služeb. Avantor a její pobočky, dceřiné společnosti nebo poskytovatelé služeb mají hlavní datová centra ve Spojených státech, Indii, Mexiku, Kanadě, Švýcarsku a zemích Evropského hospodářského prostoru a Evropské unie. Primární úložiště se většinou nachází ve vaší oblasti nebo ve Spojených státech, často se záložním datovým centrem ve stejné nebo jiné oblasti. Úložiště byla zvolena tak, aby fungovala efektivně, zlepšovala výkon a vytvářela redundance za účelem ochrany dat v případě výpadku nebo jiného problému.

Na žádost zaslanou na adresu DPO@avantorsciences.com Vám poskytneme potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a tyto údaje Vám v přiměřené lhůtě sdělíme. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, změnu nebo výmaz v případě, že jsou nesprávné nebo byly zpracovávány v rozporu s těmito Zásadami ochrany soukromí. V tomto ohledu jsme oprávněni požadovat úhradu přiměřeného poplatku na krytí našich výloh. Poskytněte nám prosím přiměřenou dobu, abychom mohli Vaše dotazy a požadavky zodpovědět. Byly-li nám Vaše osobní údaje poskytnuty některým z našich klientů, vyřídíme Váš požadavek na přístup k údajům ve spolupráci s ním.

Před sdílením Vašich osobních údajů s jinými třetími stranami nežli s našimi zástupci nebo předtím, než tyto údaje použijeme k účelu, který se podstatně liší od účelu, pro který byly původně shromažďovány nebo který byl následně schválen, poskytneme fyzické osobě možnost odvolat její souhlas se zpracováním. Chcete-li požádat o omezení sdělování těchto osobních údajů, zašlete prosím písemnou žádost na adresu DPO@avantorsciences.com.


Vaše citlivé osobní údaje nesdělíme žádné třetí straně, aniž bychom nejprve získali Váš souhlas s tímto sdělením, a Váš souhlas si obstaráme i tehdy, nežli citlivé údaje použijeme k jinému účelu, než k jakému byly původně shromažďovány nebo jaký byl následně schválen.

V některých situacích můžeme být povinni sdělit osobní údaje na oprávněnou žádost orgánů veřejné správy, včetně za účelem splnění požadavků z hlediska národní bezpečnosti nebo vymáhání zákona. Osobní údaje můžeme rovněž sdělovat jiným třetím stranám, budeme-li k tomu vyzváni státními orgány nebo bude-li to vyžadováno zákonem či předpisem, včetně zejména na základě soudních příkazů a předvolání.

Společnost Avantor se zavazuje řešit stížnosti týkající se Vašeho soukromí nebo sběru či používání Vašich osobních údajů předaných do Spojených států v souladu s příslušnými zákony. Fyzické osoby z Evropské unie a Švýcarska by s dotazy nebo stížnostmi měli nejprve kontaktovat společnost Avantor e-mailem na adresu DPO@avantorsciences.com.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro poskytování produktů a služeb a provádění transakcí, o které jste požádali, nebo pro jiné podstatné účely, jako je dodržování právních závazků, řešení sporů a prosazování dohod. Vzhledem k tomu, že tyto potřeby se mohou pro různé typy údajů v kontextu různých produktů a služeb lišit, se může skutečná doba uchovávání lišit velmi výrazně. Mezi kritéria posuzování doby uchovávání patří:

 • Posuzujeme nutnost uchovávání pro poskytování produktů, především produktů používaných v regulovaných odvětvích, a služby a vedení odpovídajících obchodních a finančních záznamů. Jedná se o obecné pravidlo, které stanovuje základ pro většinu období uchovávání údajů.
 • Právní, smluvní nebo obdobné závazky k uchovávání údajů, včetně zákonu o povinném uchovávání údajů, vládních nařízení o uchovávání údajů souvisejících s vyšetřováním nebo údajů, které je nutné uchovávat za účelem soudního sporu.

V mnoha případech uchováváme údaje, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud odstranění nedovolují naše zásady uchovávání záznamů.

Získávání osobních údajů (od) dětí

Webové stránky společnosti Avantor vědomě neshromažďují osobní údaje související s věkem zákazníka a ani my prostřednictvím těchto webových stránek vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí mladších třinácti let. Pokud jste mladší třinácti let, nedávejte nám žádné osobní údaje. Rodičům a zákonným zástupcům doporučujeme, aby sledovali, jak jejich děti používají internet. Pokud máte důvod se domnívat, že nám osobní údaje poskytuje dítě mladší třinácti let, kontaktujte nás na jedné z e-mailových adres pro ochranu údajů uvedených v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů budeme aktualizovat v případě nutnosti za účelem zohlednění zpětné vazby, změn produktů, služeb a zákonů. Při zveřejnění změn tohoto prohlášení o ochraně údajů bude změněno také datum v kolonce „Poslední aktualizace“ v záhlaví tohoto prohlášení o ochraně údajů. Pokud dojde k podstatným změnám tohoto prohlášení o ochraně údajů nebo způsobu, jakým společnost Avantor používá vaše osobní údaje, budeme vás o takových změnách informovat ještě před nabytím platnosti zřetelným vyvěšením oznámení nebo vám zašleme oznámení přímo. Doporučujeme vám pravidelně toto prohlášení o ochraně údajů sledovat, kde zjistíte, jakým způsobem společnost používá a chrání vaše osobní údaje.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li pochybnosti, stížnost nebo dotaz týkající se ochrany údajů přímo na pověřence společnosti Avantor pro ochranu údajů, kontaktujte nás e-mailem na adrese DPO@avantorsciences.com. Na vaše dotazy nebo podněty odpovíme nebo vás budeme informovat o tom, zda potřebujeme více času na zpracování požadavku bez zbytečného prodlení; v každém případě do jednoho měsíce od přijetí požadavku.

Není-li uvedeno jinak, je společnost Avantor datovým kontrolorem osobních údajů získaných prostřednictvím marketingu a poskytování produktů a služeb podle tohoto prohlášení o ochraně údajů. Naše poštovní adresa je Avantor Data Privacy, c/o VWR International, LLC; One Radnor Corporate Center, Suite 200; 100 Matsonford Road; Radnor, Pennsylvania, USA. Telefon: (+1) 610-386-1700.

VWR International Management Services GmbH & Co. KG, Hilpertstrasse 20 A, D - 64295 Darmstadt, Německo je poštovní adresa našeho zástupce pro ochranu údajů pro území Evropského hospodářského prostoru, Evropské unie a Švýcarska.