Balenie chemikálií

Všetky naše obalové materiály podstupujú veľmi prísne testy fyzikálno-chemickej kompatibility s cieľom zabezpečiť stabilitu vlastností zabaleného produktu počas skladovania a prepravy. Používame výlučne obalové materiály, ktoré sú schválené v súlade s platnými nariadeniami legislatívy EÚ. Údajové hárky o obalových materiáloch BDH Prolabo sú k dispozícii na požiadanie.