Priemyselné zariadenia

Výstupy z laboratória môžu zahŕňať väčšie objemy s rôznymi problémami týkajúcimi sa manipulácie a údržby. Mnohé zo štandardných laboratórnych predmetov od spoločnosti VWR sa bežne používajú na výrobných linkách. Máme však niekoľko špeciálne vybratých položiek, ktoré sú veľmi užitočné pre výrobné strediská.

Cirkulátory

Presné ovládanie teploty je mimoriadne dôležité. Spoločnosť VWR ponúka špičkový sortiment produktov na zabezpečenie kontinuity...

Komory s konštantnou klímou a rastové komory

Komory s konštantnou klímou na vykonávanie testov s absolútnou spoľahlivosťou a presným uchovávaním konštantnej teploty a vlhkosti...

Pece

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment pecí vhodných na spopolňovanie, ako aj na všeobecné účely tepelného spracovania...

Rúry

Sušiace rúry a ohrievacie komory na efektívne sušenie a dlhodobé skladovanie s presne regulovanými vyššími teplotami...

Stropné miešadlá

Rôzne modely vhodné do výroby na zabezpečenie konzistentného výkonu a dlhej životnosti...

Čerpadlá

Zistite, aké čerpadlá potrebujete!

Váženie

Spoločnosť VWR ponúka široký výber váh na priemyselné použitie s nosnosťou od 3 kg do 300 kg...

Ochrana pred rozsypanými alebo rozliatymi látkami

Zabráňte nebezpečenstvu hroziacemu z rozliatych látok a zabezpečte čisté a bezpečné pracovné prostredie!