Monitorovanie výrobnej oblasti

Konzistentnosť vo výrobnom prostredí je nevyhnutným základným aspektom. S cieľom zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii alebo nežiaducim zmenám prostredia počas skladovania a manipulácie surovín, pokrýva táto časť všetky oblasti počnúc čistiacimi produktmi až po záznamníky na údaje o teplote alebo vlhkosti.

Zariadenia na zaznamenávanie údajov o teplote a vlhkosti

Monitorovanie teploty, vlhkosti a tlaku s káblovými alebo bezdrôtovými sondami...

Elektrochemické produkty

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Kontrola dezinfekcie

Kvalitatívne a kvantitatívne testovacie prúžky na kontrolu procesov čistenia a dezinfekcie v potravinárskom priemysle a v pridružených priemyselných odvetviach...