Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Novinky

Opportunities and Challenges in Cell and Gene Therapy Development

Sacharidy a uhľovodíky kompendiálne aj v súlade s viacerými liekopismi

Inovácie

Základné uhľovodíky na biospracovanie

Spoločnosť VWR vytvára NOVÉ uhľovodíky v súlade s viacerými liekopismi

NOVINKA – Spoločnosť VWR rozširuje svoj sortiment cukrov v súlade s Ph. Eur. a USP

Nové cukry, ako napríklad bezvodá glukóza Ph. Eur. a USP (28450*), hydratovaná glukóza Ph. Eur. (24369*) alebo fruktóza Ph. Eur. (24282*)

Ochranné chemické odevy: faktory, ktoré by ste mali zvážiť pre správny výber!

Nové balenie J.T.Baker® na priame dávkovanie

ZABRÁŇTE ZHLUKOVANIU

Udržujte soli, pufre a produkty bunkových kultúr voľne tečúce

Služby výroby na mieru od spoločnosti VWR

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Spoločnosť VWR sa stará o zabezpečenie zdrojov, výrobu, testovanie a dokumentáciu vašich chemikálií

Na vysoko náročné aplikácie prípravy liekov

OBJAVTE POLYSORBÁTY J.T.BAKER®

Polysorbáty Super Refined® na elimináciu nečistôt

FOCUS: PRODUCTION Issue 2 - 2018

Issue 2 | 2018

Production Insight magazine is now "FOCUS: PRODUCTION"

Zjednodušený prenos médií pomocou uzatvoreného zlučovania médií

ZNÍŽENIE KONTAMINÁCIE

Eliminujte riziko procesu otvoreného zlučovania médií

Zvýšená účinnosť a zabezpečenie sterility pri biologickom spracovaní

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Jednorazové riešenia VWR po špecifickej požiadavke na mieru zjednodušujú odber vzoriek v uzavretom systéme

Služba upozornenia na zmeny od spoločnosti VWR na zaručenie vysokej úrovne zabezpečenia procesov

The Change Notification Service is one solution VWR offers to customers in production, to support you in your daily routine and to remove unnecessary burden from your shoulders. These are the major advantages for you when using CNS.

Zoznámte sa s testo 440 – multifunkčným prístrojom na meranie rýchlosti vzduchu a IAQ

Zásady zabezpečenia kvality pri jednorazovej výrobe

Ako výrobca jednorazových systémov podporujeme biofarmaceutické spoločnosti v implementácii jednorazových technológií, ktoré znižujú riziko kontaminácie, zlepšujú efektivitu využívania zdrojov a znižujú náklady na mzdy a energiu.

Skúmavky na vzorky VWR® OmniTop Sample Tubes®

Nové riešenie od divízie biologického spracovania spoločnosti VWR

Výskumné onkologické centrum urýchľuje výskum navzdory požiadavkám na bezpečnosť a súlad s normami

Prípadová štúdia!

Ako efektívne spravovať údaje o nebezpečných materiáloch.

Celosvetové chemické výrobné závody spoločnosti VWR

Spoločnosť VWR umožňuje skvalitnenie výroby a vedeckého výskumu poskytovaním kvalitných chemikálií a služieb prispôsobených vašim výrobkom alebo výrobným potrebám. Kľúčové oblasti našej činnosti zahrňujú:

Vodné roztoky na biofarmaceutickú výrobu

Objednajte si hotové vodné roztoky!

Tieto hotové vodné roztoky na biofarmaceutickú výrobu sa zmiešavajú v čistých priestoroch pomocou farmaceutických surovín (Ph. Eur.) a čistenej vody (Ph. Eur., USP).

Výrobky spoločnosti Spectrum Chemicals pre výrobu

Teraz v ponuke aj v Európe od spoločnosti VWR International.

Katalóg pre farmaceutické a diagnostické prevádzky

Komplexný prehľad všetkého, čo pre vás spoločnosť VWR môže urobiť, aby ste ľahko zvládali niektoré z náročných úloh a dosiahli svoje ciele kvality.

Výrobné chemikálie VWR®

Zistite, čo pre vás spoločnosť VWR môže urobiť!

Riadime váš dodávateľský reťazec chemikálií.

Vyrábame produkty, ktoré ovplyvňujú životy

Brožúra ZDARMA: Vlastné chemikálie a služby!

Spoločnosť VWR pomáha v boji s tuberkulózou!

Deriváty aminokyselín VWR® pre biofarmaceutickú výrobu

NOVINKA!

Produkty v rôznych formách podľa požiadaviek našich zákazníkov v oblasti biofarmácie a biotechnológie

Systém QuattroMix od spoločnosti JM BioConnect® – riešenie výziev biologického spracovania.

Novátorský miešací systém na jedno použitie s dodatočnými výhodami

Chemikálie a excipienty na biologické spracovanie od spoločnosti VWR®

Viac produktových riešení

Biofarmaceutický trh v Írsku rýchlo rastie a VWR je pri tom

Nové prevádzky na výrobu chemikálií v belgickom Leuvene

VWR posilňuje svoju pozíciu ako výrobcu

VWR Production Supplies and Services