Riadenie projektov

Naši skúsení, profesionálne vyškolení projektoví manažéri postupujú podľa osvedčenej metodológie tak, aby zabezpečili bezproblémové integrácie ktoré našich zákazníkov predurčujú na úspech v elektronickom obchodovaní. Váš VWRI integračný projektový manažér skoordinuje a zjednoduší všetky činnosti v súvislosti s projektom a VWR zdrojmi potrebnými počas trvania projektu.

Každá fáza cyklu trvania projektu má dôležité výsledky, ktoré sa všetky pozorne spravujú a dokumentujú podľa spoločne odsúhlaseného projektového plánu.

Školenia

Naši Business-to-Business manažéri našim zákazníkom radi pomôžu so stránkou vwr.com školením o navigácii na stránke, aby sa tak zaistilo, že používateľská komunita sa dokáže pohodlne orientovať a používa našu sadu nástrojov a možnosti vyhľadávania čo najefektívnejšie.

Ponúkame:

  • Dokumentáciu navigácie na stránke
  • Sprievodcov rýchlymi odkazmi na ploche
  • Prispôsobený materiál na školenie zákazníkov
  • Školenie na pracovisku podľa vašich potrieb