Kontrola kvality

Dobre fungujúce laboratórium kontroly kvality zabezpečuje integritu výrobného procesu spoločnosti počnúc overovaním surovín až po overovanie dokončených produktov

Manipulace s kapalinami

VWR offers a complete liquid handling solution...

Elektrochemické produkty

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Avantor

J.T.Baker® and Macron Fine Chemicals™, Avantor's brands for laboratory and production chemicals are now available at VWR...