Odstredivky

Ponúkame mikroodstredivky a stolové odstredivky s chladením a s teplotou okolia od všetkých významných dodávateľov a aj náš vlastný sortiment vysokovýkonných zariadení VWR za skvelú cenu. K dispozícii sú aj všetky príslušné spotrebné materiály, ktoré zjednodušujú odstreďovanie.

Sortiment produktov

Mikroodstredivky

Vysoké otáčky? Malé objemy? Mikroskúmavky a prúžky? Osobné miniatúrne odstredivky?

Stolné odstredivky

Pre všetky aplikácie...

Microcentrifuge Tubes

Skrutkovací uzáver, výklopný uzáver, objem 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml... podľa vášho výberu...

Microcentrifuge Racks

Screw cap, flip top, 0.2ml, 0.5ml, 1.5ml... your choice...

Centrifuge Tubes

Potrebujete skúmavku, fľašu alebo stojan? – všetko máme!