Kolorimetria a fotometria

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment systémov na meranie rôznych prvkov vody: testovacie prúžky, vizuálne súpravy, prenosné kolorimetre a fotometre, stolové fotometre a spektrofotometre.

Sortiment produktov

Reflektometria

Široký rozsah parametrov, meracích rozsahov a aplikácií pre celé spektrum vzorkových materiálov...

Súpravy na vizuálne farbenie

Spoločnosť VWR ponúka širokú škálu rôznych protokolov...

Prenosné fotometre

Zariadenie Spectroquant Picco ponúka jednoduchý vstup do fotometrickej analýzy vody...

Stolové fotometre a spektrofotometre

Stolové fotometre NOVA – presnosť spolu s maximálnym komfortom a najvyššou rýchlosťou merania...