Meranie farieb

Vnímanie farieb je pre každého človeka subjektívnym procesom. Stimuly, ktoré sa vytvárajú v čapíkoch nášho oka, spôsobujú rozličnú reakciu v mozgu. Takže rôzni ľudia zaznamenávajú rôzne farby inými spôsobmi.

Keďže farba je dôležitým faktorom kontroly kvality, objektívne meranie farieb je kľúčové.

Spoločnosť VWR ponúka rôzne techniky merania farieb od rôznych dodávateľov.

Stolový spektrálny kolorimeter LICO 690/620, Hach

Objektívne hodnotenie farby a kontrola kvality v chemickom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

Informácie o produktoch a poznámky k aplikáciám