Elektrochemické produkty

Avantor Electrochemistry

Avantor has a comprehensive assortment of meters, probes, accessories, and chemicals that analysts in your lab need to measure pH, conductivity or perform titrations using electrochemical techniques.

Precízne elektrochemické výsledky sú buď kvantitatívne, alebo kvalitatívne. Elektrochemické metodiky sa využívajú v laboratóriu, v teréne alebo v kontinuálnom procese monitorovania na meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka, špecifických iónov a iných parametrov.

Elektrochemické portfólio VWR zahŕňa prenosné a stolné meracie prístroje, dokonca i meracie prístroje veľkosti pera na meranie pH/vodivosti/rozpusteného kyslíka/ISE a samozrejme titrácie. Tak ako samotné meracie prístroje, VWR poskytuje aj široký výber vysokokvalitných snímačov a elektród, činidiel a príslušenstva alebo celých balíkov a súprav.

Ponúkame všetko čo potrebujete pre elektrochémiu, na jednom mieste, od svetových značiek, až po naše vlastné vysokohodnotné VWR Collection!

Sortiment produktov

Multiparametrové meracie prístroje

Multiparametrové meracie prístroje predstavujú vysokú hodnotu za priaznivú cenu s praktickým formátom

Titrace

Všetko, čo potrebujete na túto bežnú kvantitatívnu metódu, počnúc klasickým sklom až po automatické titrátory s reagenciami a príslušenstvom...

Stanovenie obsahu vody titráciou podľa Karl Fischera

Kompaktné volumetrické alebo coulometrické titrátory podľa Karla Fishera a súvisiace reagencie pre stanovenie obsahu vody...

pH/mV a ióny

Portfólio meracích prístrojov (stolových a ručných) so širokým sortimentom elektród, pufrov a príslušenstva – široký výber vysokej hodnoty...

Vodivosť/TDS

Jednoduché merania vodivosti – všetko, čo potrebujete, z jedného miesta